Hva er planen for byen?

Utsikt mot «Nordtomta» fra Brønnøysundregistrene. Foto: Jøran Horn