Det står tilsynelatende stille rundt nytt registerbygg nå. Statsbygg avventer eventuell ekspropriasjons-godkjennelse og forhandlingene med eierne av dagens bygg står derfor stille. Imens kvalitetssikres utbyggingsplanene i Næringsdepartementet. Statsbyggs prosjektleder mener at det i dagens økonomiske situasjon i Norge går greit om bygget ikke er på statsbudsjettet før 2018.

Det er et negativt signal til registrene, som tidligere har fått anerkjennelse for at de trenger et nytt bygg. Og økonomiargumentet som brukes kan like gjerne snus om: I dårlige tider må man holde hjulene i gang ved å investere i infrastruktur som registrene, som hjelper norsk næringsliv å bli effektive.

I ventetiden og vakuumet som nå oppstår spilles det igjen inn forslag om å få lagt registerbygget utenfor sentrum. Det har sine fordeler når det gjelder kostnader og innfartsåre, men det bidrar ikke til sentrumsutvikling og det gir et mindre synlig bygg. Det vil også si at prosessen reverseres, at man må bruke tid på nye utredninger og reguleringer. Det er ikke bare å flytte det som nå er planlagt ut til en annen tomt. I så måte spørs det om det ikke er mest hensiktsmessig å trykke på for bygging i sentrum, slik det nå på alle måte er lagt til rette for. Det vil neppe tjene prosjektets sjanser om man må ta to steg tilbake i denne situasjonen.

Matti Riesto