Stormøtet med nærmere 90 kommunestyrerepresentanter fra hele Sør-Helgeland på tirsdag ble en merkelig opplevelse for en observatør. Fem kommunestyrer skulle - i samme rom - ta stilling til hvorvidt de ønsker å prøve å danne en kommuneblokk. Et uprøvd alternativ til kommunesammenslåing. Kommuneblokken består hovedsakelig av permanente interkommunale samarbeidsavtaler, med et regionstyre på toppen. Sistnevnte var tiltenkt rollen som de fem kommunestyrenes motor for utvikling i regionen. Tanken var at denne modellen, etter at kommunereformen slik den er i dag etter all sannsynlighet strander, kunne utløse noen statlige ekstramidler som et forsøksprosjekt, siden frivillig sammenslåing var totalt utelukket.

Her skulle kommunene på Sør-Helgeland bli et stafettlag, med regionstyret som trener, tidtaker og sekundant.

Storebror hoppet av

Resultatet kan oppsummeres slik: Vega, Sømna og Bindal forhandlet seg - mot alle odds - fram til ja, Vevelstad kommune greide ikke bestemme seg og Brønnøy kommune sa nei.

Det merkelige er at det var Brønnøy som sa nei, hoppet av i innspurten på sitt eget løp. De samme politikerne som ertet på seg nabokommunene ved å invitere dem til sammenslåing i forrige felles formannskapsmøte, ønsker altså ikke å være med på et bindende regionalt samarbeid - en "sammenslåing light". Brønnøy, som satte i gang hele prosessen, som har regionsenteret og rådmannen som har ledet hele prosessen. Brønnøy, som skulle være "en god storebror" i reformprosessen, ifølge egen ordfører.

Makt kan være et virkemiddel, ikke et mål i seg selv

Hvorfor i all verden gjorde de det? Det kan framstå som at årsaken er at kommunestyret i Brønnøy enten vil avvente en tvungen sammenslåing, eller bare er genuint redde for å gi fra seg makt.

Til sistnevnte: En rekke av de ledende politikerne i det sittende kommunestyret i Brønnøy har gang etter gang etter gang etter gang, allerede før de ble valgt inn, presisert, understreket og hamret inn at det er "vi som bestemmer", "vi som har ansvaret og makten" og "vi som fatter vedtak, og administrasjonen som utfører". Det har vært stålfokus på "å ta ansvar for situasjonen" (den skakkjørte økonomien), og dette skulle de selvsagt ha full kontroll over. Det er mange prisverdige aspekter ved dette. Dessverre har vi samtidig sett en rekke eksempler på at ledere i kommuneadministrasjonen blir refset og kritisert av indignerte politikere fordi de har våget å stille spørsmål til forslag, redegjørelser eller argumentasjon hos politikerne. Ja, kommunestyret er politisk suverent i en kommune - det er grunnprinsippet i vårt demokrati. Men det henger en eim av arroganse over slike episoder. Denne eimen detekterte vi også snev av i auditoriet på Brønnøysund videregående skole tirsdag.

Her velger vi å sitere onkelen til tegneseriehelten Spider-Man: "Med stor makt følger stort ansvar".

Fokus på regionstyret

Hovedforskjellene på Magnar Solbakks forslag, som ble enstemmig vedtatt av Brønnøy, og småkommunenes forslag til intensjonsavtale (basert på rådmannsutvalgets innstilling) er følgende:

1: Solbakks forslag inneholder ingen reell nyvinning (både fordi ingen andre kommuner rundt støtter Solbakks forslag, og fordi det isolert sett ikke inneholder intensjoner om å gjøre noe nytt).

2: Solbakks forslag er snekret sammen av politikere, uten grunnlag i noen reelle utredninger (det andre forslaget er basert på to års arbeid fra fagfolk).

3 (viktigst for Brønnøy-politikerne): Solbakks forslag inneholder ikke et regionstyre.

Og hvorfor vil ikke kommunestyrerepresentantene i Brønnøy ha et regionstyre? Det har brønnøypolitikerne selv forklart, gjentatte ganger, gjennom argumenter om "demokratisk ubalanse" og "et unødvendig fjerde forvaltningsorgan". Men mellom linjene er det åpenbart at Brønnøy ganske enkelt ikke vil dele likt med sine småsøsken, de vil ikke ha noe som verken reelt eller tilsynelatende står over sitt eget kommunestyre.

Bindal, Sømna og Vegas omforente forslag til representasjon ville gitt to "småkommuner" flertall over Brønnøy i regionstyret. Og Brønnøy-politikerne, med Høyres Paul Birger Torgnes aller fremst i spissen, har forsøkt å pense hele kommuneblokk-diskusjonen inn på denne detaljen - allerede fra regionstyret først ble presentert i utredningsprosessen. Dette fordi de føler representasjonen i dette utviklingsstyret for hele regionen skal ha "demokratisk representasjon". Altså: de mener Brønnøy skal ha 60 prosent av medlemmene, fordi Brønnøy har 60 prosent av befolkningen på Sør-Helgeland.

Mye bortkastet arbeid

Dette kan kanskje høres fornuftig ut, men det er det ikke. For hva er det egentlig småkommunene kunne "bestemt" over Brønnøy i et slikt styre? Det foreslåtte regionstyret var ikke tiltenkt makt over kommunestyrene, det skulle være omvendt. Regionstyret får uansett bare den makten kommunestyrene gir det, og skulle ha utvikling, nettverk og det å være talerør mot storsamfunnet som hovedformål. Dagens regionråd har én representant fra hver kommune, og ville bestått av Brønnøy alene hvis det var krav om "demokratisk representasjon" der. Regionrådet i Salten har én representant fra hver kommune, og der har Bodø relativt stort befolkningsmessig overtall. Et regionråd, eller regionstyre, med seks representanter fra Brønnøy og fire fra de øvrige kommunene er like sannsynlig som en bru til Vega.

Argumentene om at regionstyret ville bli et "unødig fjerde forvaltningsorgan" finnes det ikke noe som helst grunnlag for i saksframlegget. Et annet moment her er det enkle faktum at det tirsdag var snakk om å inngå en intensjonsavtale. Brønnøy ville ikke gitt vekk noe av sin makt til noen på tirsdag ved å gjøre et likelydende vedtak som de andre. Detaljene i regionstyrets sammensetning og formål er langtfra spikret, men Brønnøy ønsker altså så langt ikke å diskutere dette engang.

Men alt dette vet både forslagsstiller Magnar Solbakk og demokrati-forkjemper Paul Birger Torgnes, og sikkert flere av de andre representantene i kommunestyret i Brønnøy. Likevel får Solbakks forslag hele kommunestyret i ryggen, og med dette veltes en langvarig og viktig (i alle fall ifølge fem rådmenn og én lokalavis) prosess på grunn av noe som framstår som flisespikkeri (ifølge Geir Vinsand og én lokalavis). En prosess der det sikkert er brukt det som tilsvarer millioner av kroner på arbeidstimer i administrasjonene i fem kommuner og til etter kommunestyrets egne uttalelser svært kompetente konsulenter fra Nivi Analyse.

De fleste brønnøyrepresentantene som var på talerstolen tirsdag åpnet imidlertid med å takke rådmennene for det de uttalte var "godt arbeid", "en viktig og god jobb" og lignende. I neste åndedrag kastet de hele greia i søpla.

Hvor er tilliten?

En god storebror hadde sagt "ok" til et regionstyre med lik representasjon. Men her var forslaget fra småsøsknene faktisk at Brønnøy skulle få én representant mer enn de andre. En god storebror hadde vært storsinnet og villig til å gi sine småsøsken tillit og en likeverdig plass ved bordet. Ordfører Hanssen mante forsamlingen til å ha tillit til hverandre da han åpnet møtet på tirsdag. I stedet valgte storebror å smekke døra i ansiktet på sine mindre søsken. Brønnøy-politikerne hadde ikke engang vilje til å komme med et motforslag til representasjon. Her grep de i stedet til øksa og kuttet vekk regionstyret fra hele prosessen, til fordel for dagens regionråd. Er det NOEN politikere på Sør-Helgeland som faktisk mener at dagens regionråd fungerer? Ingen av de BA snakket med på tirsdag, i alle fall.

Ja, det trengs endring

Resultatet, ifølge sjefskonsulent Geir Vinsand, er at hele søskenflokken går svekket ut av prosessen - og at storebror vil "fortsette å råtne på rot". Regionstyret var nemlig, ifølge Vinsand, hovedårsaken til at kommuneblokken kunne fungert som et alternativ til sammenslåing.

Men trenger man å gjøre noe da? Ja. Situasjonen for alle fem kommunene på Sør-Helgeland er alt annet enn optimistisk, når man skuer fem og ti år framover i tid. Brønnøy sliter allerede nå (ifølge analyser, rapporter og kommunens egen rådmann) med å levere alt av tjenester som loven pålegger dem. Befolkningsutviklingen i regionen er mildt sagt urovekkende. Og det blir ikke enklere i framtiden, snarere tvert om. Ordfører Johnny Hanssen har helt siden forrige periode vært tydelig på at han mener Sør-Helgeland ikke kan gå delt inn i framtiden. Tirsdag var han dessverre med på å gjøre vondt verre. Tror dere virkelig at Sømna, Vega, Bindal eller Vevelstad har MER lyst til å bli med på sammenslåing nå, Brønnøy kommunestyre?

Et prosjekt som kunne blitt bra

Det ble aldri gitt noen garantier for at kommuneblokk-prosjektet ville få godkjenning hos Stortinget og dermed utløse midler. At det ville gitt resultater i form av mer robuste og forbedrede tjenester og mer gjennomslagskraft hos storsamfunnet er imidlertid ganske sikkert. Fem rådmenn og deres kommuneeksperter mente i alle fall det. Men et bindende samarbeid mellom fem kommuner på Sør-Helgeland hadde uansett vært en fantastisk politisk prestasjon. Det hadde gitt kommunene muligheten til å samarbeide tettere, innenfor et formelt rammeverk. Samtidig hadde det vært offensivt, framoverlent og innovativt. Vi mener regionen trenger en offensiv holdning. Nå ser det ut for at det blir status quo. Rådmann Pål Trælvik sa noe som har relevans for dette på tirsdag:

"Vi har forsøkt å drive utvikling i 10-15 år, men vi har ikke fått det til. Vi må gjøre noe nytt."

Tirsdagens vedtak fra kommunestyret i Brønnøy er etter vår mening et klart og tydelig signal på at de verken ønsker noe nytt eller et samarbeid med sine søsken. I alle fall ikke et samarbeid mellom likeverdige. Håpet er at fornuften seirer, og at Brønnøy haster tilbake til forhandlingsbordet før Sanners frist 1. juli. For akkurat nå sitter storebror igjen med intensjonsavtale som bare én kommune har vedtatt, og det er tungt å løpe stafett med bare én på laget.

Bård Pedersen

Nyhetsredaktør, Brønnøysunds Avis