Vi har på Vega vært bortskjemt med god legedekning de siste to tiårene. Den siste tiden derimot har vi som befolkning blitt kastet ut i en situasjon hvor vi både har måttet se på at kommuneoverlegen følte seg tvunget til å si opp og vi har hatt så lite som 1 vikarlege på jobb i en tid hvor mange av oss trenger en ekstra trygghet. Når kommuneledelsen går ut i avisen og sier at det både utredes legevaktsamarbeide med omkringliggende kommuner samt at det vurderes om kommuneoverlegestillingen ikke skal lyses ut men heller gå inn i DMSet i Brønnøy, da er det ikke rart at flere av oss reiser bust og kjemper for det mest grunnleggende vi har, nemlig helsen vår.

Etter min mening er en av de viktigste funksjonene kommuneledelsen har er å skape trygghet og forutsigbarhet for befolkningen. Slike uttalelser gir ikke rom for noen av delene.

Det er blitt skapt et bilde av at vi er noen få problembarn her ute som bråker mer enn det som hensiktsmessig er, det hevdes kommuneledelsen har kontroll på situasjonen og at dette er en storm i et vannglass. Nå vil jeg først få si at det er en menneskerettighet å heve stemmen og å lufte sine bekymringer. Om det å kjempe for Vegas befolkning skal bli sett på som å være et uroelement, en urokråke, da er vi på ville veier. Vi trenger flere stemmer i det offentlige ordskiftet slik at løsningene vi får er til det beste for alle som bor her ute. Vi skal ikke ties til bakken av frykt for represalier. Det er helt umulig at en eller to eller tre personer klarer å klekke ut de beste løsningene på bakrommet. Sammen er vi sterke og vi trenger at mange er sterke.

Jeg har den siste tiden blitt fortalt historier fra mennesker som er redde. De er redde for seg selv, sin egen helse eller så er de pårørende og frykter for de de er glade i. De forteller om ny lege hver gang de trenger hjelp, en ny lege som må sette seg inn i journalen og den utryggheten det gir at ingen har det overordnede ansvaret. Om feilkommunikasjon mellom sykehus og legetjenesten og at legen ikke har rukket å informere om prøvesvar eller annen viktig informasjon rett og slett fordi vi har hatt èn lege på jobb som skulle reise videre om få dager og hadde alt for lite tid. Folk har kommet bort til meg på butikken og uttrykt glede for at vi tar tak i situasjonen på vegne av dem selv og de de er glade i. Når vi da vet at vi har tre leger her ute som mer enn gjerne vil bo her, som vil bo og leve sammen med oss må jeg rett og slett få si at jeg er forundret. Det er jo en drømmesituasjon når vi har to unge leger som gror røtter her ute og en som er rik på erfaring og som jeg vet vil gi disse to unge gode råd på veien.

Et veldig godt eksempel på den støtten jeg opplever legetjenesten i kommunen har er den utrolige interessen for det kommende fakkeltoget. Vi håper at så mange som mulig blir med oss og viser hvor viktig helsestasjonen og legetjenesten er for oss som Vegaværinger. Fakkeltoget går fra rådhuset til omsorgssenteret den 1. desember..

Ett av ryktene som går i en stormflod av andre rykter er at Arbeiderpartiet går inn for at vi skal flytte hele legetjenesten til Brønnøy. Nå vet ikke jeg om dette stemmer eller om det føyer seg inn i rekken over ondskapsfulle rykter men jeg er nokså sikker på at befolkningen på Vega hadde satt stor pris på å fått dette avklart. For min del er det fullstending uaktuelt å stemme ja på et slikt forslag og om dette medfører riktighet kan jeg allerede nå varsle en voldsom kamp i kommunestyret. Og her vil jeg rette en liten pekefinger for det jobber 7 stykker pluss LIS1 legen på helsestasjonen. Hvis disse mister jobben sin er det omtrent som å legge ned Spar eller Coop med tanke på skatteinngang og overføringer fra staten. Med tanke på hvor hardt det har blitt jobbet for å sikre 8-9 arbeidsplasser innen oppdrett her ute er det omtrent med vantro jeg hørte disse ryktene. Hvilket kommunestyre i sitt fulle jeg vil gå inn for noe så radbrekkende for Vegasamfunnet? Hvem av oss vil rekke opp hånden og ta ansvaret for at mennesker skal miste livsviktig medisinsk hjelp?

Jeg håper Vegasamfunnet nå slår ring rundt helsestasjonen vår og viser hvor viktig både dette tilbudet er for oss som mennesker men også hvor viktig de som jobber der er for oss. Vi har ingen å miste, vi har ingen å gi på døren.

Kjetil Trøan

Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet