Har kommunen gjort som bjørnen, og lagt seg i hi! Eller leker de bjørnen sover på kontoret til teknisk sjef!

Lurer på hvilken vurdering teknisk sjef har gjort i forhold til vår sikkerhet og helse!

Dette sier han: «Ved slike nedbørsmengder vaskes sanden av veien umiddelbart, så det ble vurdert som lite hensiktsmessig å strø».

Ja, noe vaskes vekk, men ikke alt! Kanskje var det de sandkornene som lå igjen som berget bussen fra å skli av veien med 10 skolebarn ombord!

Er det bare i indre Brønnøy det ikke er hensiktsmessig å strø? Ifølge han er vi mindre verdt enn folk i ytre Brønnøy! For det ble strødd i ytre Brønnøy hele mandag. Er et lass med strøsand mere verdt enn vår sikkerhet og våre liv?

Rart de får til å strø i andre kommuner når det regner! Hva om Tosenveien ikke ble strødd når det regner?

De skulle komme på mandagskveld var beskjeden, men de dukket ikke opp. Og når jeg ringer kommunen på tirsdags morgen er beskjeden at det var unødvendig bruk av ressurser å strø her nå. Det måtte slutte å regne først.

Disse uttalelsene fra en av kommunens leder viser bare hvor godt denne kommunen går. Ja, det går like godt med kommunen som med strøinga!

Når kommunen ikke er rustet for en helt vanlig mildværsperiode, er de da rustet for ekstremvær? Med sin ene strøbil som skal strø alle kommunale veier er svaret nei!

Vi vet hvor vi bor og har valgt det selv, men vår helse og våre liv er like mye verdt som teknisk sjef sitt liv.

Har prøvd de fire årene jeg satt i kommunestyre å få fokus på slike ting som veivedlikehold, men det finnes ikke interesse i fra administrasjon til å jobbe med dette. De signaliserer ikke en gang til politikerne godt nok at det må gjøres tiltak. Kommunen har et etterslep siden 1980–1990-tallet på vedlikehold av veiene.

På de seks årene vi har bodd her har vi måttet kjempe for å få sikkerheten på veien opp hit akseptabel, takket være Høyre i Brønnøy har vi fått litt autovern i de verste partiene.

Dette som skjer skaper ikke mye bolyst, hva gjør kommunen både administrativt og politisk for at vi skal gidde dette lengre, og hva gjør de for at vi skal føle oss trygge her. Eller kanskje ønsker de at vi flytter i fra Nordfjellmarka slik at de blir kvitt et «problem».

Og tro meg, vi kommer ikke til å flytte innad i kommunen hvis vi flytter her ifra.

Hvis noen føler kritikken gjelder seg, så er det med god grunn!

Kjetil Nordfjellmark