Det nærmer seg 15. april, den årlige søknadsfristen for opptak til universiteter og høyskoler. Mange unge vet hva de skal søke, andre tråler studiekataloger, programvelgere og utdanning.no for å finne et studium som passer for dem. Mange kommer inn der de ønsker, men en del må også tåle avslag.

Det er spesielt en gruppe jeg vil snakke om blant de som ikke kommer inn. De blir ikke avvist fordi de har for dårlige karakterer. De blir avvist fordi de valgte feil da de var 16 år.

Mange er ikke klar over hvilke fag som trengs for studiet som de sikter seg inn på. Mange er klar over at de må ha R1-matte for å søke de fleste realfagsstudier, men noen steder må du også ha R2 og kanskje enda ett fag.

En del elever har til og med fått høre at det viktigste er et høyt karaktersnitt, så ordner resten seg etter hvert. De blir derfor rådet til å velge bort realfag som programfag til fordel for fag de kan få bedre karakter i. Men da kan de samtidig, uten å være klar over det, velge bort realfagsstudier.

Ved nesten alle programmene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO avvises hvert år mer enn hver tiende søker fordi de ikke er kvalifisert – selv om de har generell studiekompetanse. Ved flere av programmene er tallet på avviste over 20 %. I ett tilfelle avvises mer enn 30 % av søkerne som har programmet som sitt førstevalg.

Det finnes noen feilkilder, men UiO regner dem som små, og mener disse tallene er en indikasjon på hvor stor andel av søkerne som ikke fyller de spesielle opptakskravene. Vi har grunn til å tro at også andre studiesteder avviser en vesentlig andel søkere av samme årsak.

Fordi de valgte feil programfag på videregående.

Min oppfordring til deg som ser for deg en mulig fremtid innen realfagene er at du spanderer noen minutter på en rask kikk innom aktuelle studier for å se hvilke fag som kreves. For noen programmer kan opptakskravene variere litt fra studiested til studiested, så forsikre deg om at du ikke sjekker kravene i Tromsø dersom du ønsker å studere i Bergen.

Selvfølgelig mener jeg ikke at alle skal velge realfag som programfag. Ligger interessene dine i andre retninger, så følg interessene dine. Det er det aller viktigste.

Jeg snakker til deg som er usikker, men som kanskje kan tenke deg noe med realfag. Eller kanskje du vet sånn omtrent hva du kunne tenke deg å jobbe med, men ikke vet helt hva som kreves. Kanskje du er opptatt av å ta vare på naturen og ønsker å jobbe med miljøvern? Kanskje du vil lage dataspill? Er du sportsinteressert og synes idrettsmedisin virker spennende? Da trenger du realfag.

Hvert år er det mange studenter som gjennomfører forkurs der de tar fag som de mangler fra videregående, så det er ikke slik at dørene er stengt for evig og alltid. Men slike forkurs er jo selvsagt en ekstra belastning som krever ekstra innsats.

Jeg ber deg ikke om å gjøre et endelig valg nå. Alt jeg ber om, er at du tenker deg om før du velger programfag.

Professor Merethe Frøyland, senterleder for Nasjonalt senter for naturfag i utdanningen, UiO