Det er urettferdig at ansatte i hjemmetjenesten og barnehagene ikke har dekket gratis arbeidstøy, samtidig som andre yrkesgrupper i kommune-Norge får dekket arbeidstøy. I en tid der vi mangler ansatte både i helsesektoren og barnehagene, så mener jeg dette er en billig og nødvendig investering for kommunene. Det gjør at folk har lyst til å jobbe i hjemmetjenesten eller den lokale barnehagen. Å ha godt arbeidstøy vil gjøre at færre blir syke og hvis sykefraværet reduseres vil kommunene spare penger ved redusert vikarbruk. Vi må investere i våre ansatte og dette er en god investering. Derfor ønsker jeg å arbeide for at dette blir en del av Arbeiderpartiets nye partiprogram som vi skal gå til valg på i 2025.

Jeg håper først og fremst at partene i arbeidslivet finner en løsning og oppfordrer alle arbeidsgivere til å gå i dialog med fagforeningene. Det er her denne saken hører hjemme, men hvis ikke det skjer må vi se på politiske løsninger eller stramme opp arbeidsmiljøloven.

Ansatte i vei, vann og avløp har gratis og godt arbeidstøy i dag, og det skulle bare mangle. Vi har fått demonstrert under ekstremværet de siste årene hvor viktig dere er for beredskapen og vår felles sikkerhet. I disse yrkene er det flest menn. Denne saken handler også om likestilling. Jeg mener at ansatte i kvinnedominerte yrker skal få tilbud om de samme HMS-tiltakene som i mannsdominerte yrker. Dette er særlig aktuelt i spørsmålet om arbeidstøy. Det er ingen tvil om at det er en skjevhet.

Vi må sidestille alle ansatte. Hvis du jobber i en barnehage kan det hende at du tilbringer mange timer om dagen ute i frisk luft, sterk vind eller regn. Hvis du arbeider i hjemmetjenesten og det nærmer seg 20 minusgrader vil de fleste synes at det er tøffe forhold. I dag er det ikke tatt hensyn til. For eksempel bør skotøy og ytterklærne være tilpasses det været helsearbeideren beveger seg i, så vel som å være tilpasset aktivitetsnivået. Det er ikke mulig å gjennomføre helsearbeidet uten skotøy eller ytterklær som er tilpasset aktivitet og vær.

Jeg mener at arbeidstøy er en naturlig del av jobben og at de ansatte ikke skal betale for dette. Jeg skal kjempe for at riktig og gratis arbeidstøy blir et viktig punkt i Arbeiderpartiets nye partiprogram.

Truls Vasvik, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Truls Vasvik er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget