Velfjord historielag har flere ganger tidligere bidratt ved innsamling og registrering av lokale stedsnavn. Flere steder er det registrert så mye navn at en trenger veldig detaljerte kart for å få alle plassert på rett sted. Andre steder har det vært mindre interesse for dette arbeidet, og det mangler fortsatt registrering av mange stedsnavn som tidligere har vært i vanlig bruk.

En svakhet ved tidligere registreringer er at noen navn ikke har blitt riktig plassert på kart. Noen har også fått en skrivemåte på kart som er nokså fjern fra den originale dialektformen.

Dialektuttalen er alltid den mest korrekte bruken av gamle stedsnavn. På grunn av en nokså nedlatende praksis fra tidligere tiders skriftlærde og embedsfolk, ble gjerne den muntlige formen for stedsnavn "forfinet", og kunne ofte ende opp med å bli heilt nye navn. En del av disse har også nå offisielt erstattet originalen. (eks. - Næmnes har blitt Nevernes). Det er derfor all grunn til at de opprinnelige navneformene nå blir tatt vare på, blir tatt i bruk og plassert riktig på alle kart.

De fleste gamle stedsnavn er gjerne en kort beskrivelse av plassen/landskapet. ( eks. Vassbøgde - Øverås - Langfjor'n. Andre navn kan ha opphav fra personer/hendelser. (eks. Aslakaune - Knuteinne - Katerinaskjære)

Mange gamle navn er det i dag vanskelig å tyde. (eks Saus - Børjå - Okan) Her kan det være flere muligheter for gode forklaringer.

Våre stedsnavn er en interessant tradisjon - som vi kan holde levende med å bruke navnene i sin "originale" form.

Historielaget har fått tidligere skogmester Jan Jenssen til å ta imot og holde styr på registreringa av nye stedsnavn, oppretting av feilplasserte navn og skrivemåter som er i utakt med dialektuttalen.

Styret i historielaget skal så gjennomgå dette materialet og bringe det videre til Kartverket - med håp om forbedringer som resultat. Det er tanken å starte med områdene på vestsida av Velfjorden og Sørfjorden - og historielaget er interessert i å komme i kontakt med folk her som er lokalkjente og har kunnskaper om navnebruken.

Hilsen

Steinar Hansen

Leder i Velfjord historielag