På grillen vår er det plass til både fisk, rødt kjøtt, brokkoli og sopp med smør på.

En av sommerens store debatter handler om de nordiske kostholdsrådene som oppfordrer oss til å spise mindre rødt kjøtt av bærekraftshensyn. Men forholdene for å produsere mat i Norge er annerledes enn i mange andre land. Det tar ikke de nordiske kostholdsrådene høyde for. Senterpartiet mener at matproduksjonen må bygge på lokale forhold.

I Danmark er det 66 prosent dyrka mark. I Norge er det tre prosent. Resten av landet vårt er for det meste utmark. Den kan beitedyr utnytte. Derfor er norsk rødt kjøtt en viktig del av maten vi spiser.  Klimagassutslipp fra beitende dyr er lave, kravene til dyrevelferd er strenge i Norge, og det er en lav bruk av medisiner i matproduksjonen sammenlignet med andre land.

Når Putin kan redusere størrelsen på verdens matfat fra Kreml burde alle få øynene opp for betydningen av selvforsyning og matberedskap. Dessverre er hensynet til matberedskap og evnen vår til å produsere egen mat fraværende i de nordiske kostholdsrådene som ble presentert før sommeren.

I Norge trenger vi å øke selvforsyninga av jordbruksmatvarer. Grasdyrking kan utnyttes mer og bedre. Det trengs økt produksjon av norske proteinråvarer i kraftfôret. Vi må også øke produksjonen av korn, frukt og grønt. For å få det til er et styrket tollvern viktig.

For Senterpartiet må bærekraft også handle om selvforsyning. Bærekraft handler om langsiktighet og å bruke ressurser på en slik måte at vi kan leve med det over tid. Å kutte ned eller totalt kutte ut rødt kjøtt for å erstatte det med import fra andre land er både sårbart og kortsiktig. Det gjør oss mer avhengig av import, i stedet for at vi tar ansvar og bidrar til verdens matfat.

Ingen kan verken kjempe, leke eller leve på tom mage. Senterpartiet gjør det vi kan for å sikre maten din og den nasjonale matberedskapen.

Nils Bjørke og Siv Mossleth, Stortingsrepresentanter Senterpartiet