Det faller harde ord mot Torghatten-styret i dagens avis. Judas Iskariots navn har hatt en dårlig klang i 2.000 år, det er synonymt med sviker. Målskive er utvilsomt Torghatten-storaksjonær og styreleder Brynjar Forbergskog og andre lokale styremedlemmer.

Det er naturlig at salget vekker følelser, for det er gunstig og trygt å ha dette selskapet styrt fra Brønnøysund. Torghatten er bygget opp gjennom generasjoner og er stoltheten og flaggskipet i det lokale næringslivet. At et av Norges største busselskap, selveste Widerøe, Norges mest trafikkerte ferjesstrekning og en rekke selskaper har sitt konsernhovedkvarter i Brønnøysund er prestisjefylt. Enda viktigere, så gir det arbeidsplasser lokalt. De svenske kjøpernes utsagn om at hovedkvarteret skal være her, er ikke noen evig garanti. Det kan bli vårt største tap, og det er en reell fare. I tillegg mister mange lokale aksjeeiere sin tilknytning til denne suksesshistorien – og sine årlige utbytter. De kjøpes ut.

Samtidig er det, slik Rødt typisk nok er blant de første til påpeke i et leserbrev, slik kapitalismen fungerer. TTS var ferjeselskapet som klarte å spise istedenfor å bli spist. Gang på gang, slik at det i dag er et av Norges største transportselskaper, et veldrevet selskap med langsiktige kontrakter. Da står man etter hvert selv i fare for å bli slukt.

Det har vært betryggende at kommunene og lokale eiere har en hånd på roret i Torghatten. De kjøpte seg inn for å ha et ord med i laget. Men i dag er det også i større grad fylket som legger føringene for utførelsen av ferje- og båttrafikken lokalt. Det hører også med til historien at det lokale eierskapet for lengst er vannet ut. Mesteparten av Torghatten-aksjene har eiere andre steder i landet – på samme måte som at mesteparten av selskapets penger tjenes landet rundt – og i Sverige.

Oppsummert så gjør oppkjøpet at viktige kompetansearbeidsplasser lokalt kan være truet på lang sikt, men de må ikke være det. Til gjengjeld havner til sammen milliarder av kroner hos privatpersoner, næringsliv og kommuner lokalt. Det avgjørende er at disse pengene nå brukes som såkorn for ny virksomhet og satsing - i Torghatten-pionerenes ånd.