Mandagens folkeavstemning i Sømna lar sømnaværingene si sin mening om kommunereformen, oppsummert i spørsmålet «Vil du beholde Sømna som egen kommune»?

Alt annet enn et stort nei vil overraske stort som resultat. Mange sømnaværinger trekker fram «ekteskapet» med Brønnøy fram til 1977 som en periode da kommunen ble stemoderlig behandlet. Siden har et "fritt og selvstendig" Sømna vært en kampsak og et mantra i kommunen. Men det blåser også nye vinder: Ordfører Andrine Solli (Ap) signaliserte i valgkampen at hun i hvert fall var åpen for å diskutere kommunegrenser. Men i juni uttrykte Sømna formannskap stor frustrasjon over at de måtte forholde seg til stadig nye forslag fra Brønnøy.

På den bakgrunn ligger det nok an til et rungende «ja». Som altså er et «nei» til sammenslåing.  Hva dette "nei-et" får å si, blir et annet spørsmål. Minister Jan Tore Sanner mener at folkeavstemninger ikke er bindende for lokalpolitikere, fordi politikerne har et selvstendig ansvar for å vurdere hvordan kommunene kan tilby et best mulig tilbud om 20 og 30 år.

Det er likevel vanskelig å se de folkevalgte i Sømna gå mot folkets nei. Mandagens folkeavstemning vil sannsynligvis bidra til at Nordstrømmen fortsatt blir "grenseelv" i mange år framover.

Matti Riesto