Fortsatt er det ingen svømming eller bading i offentlig regi i Brønnøysund. Det er den sørgelige situasjonen i en kommune som kun for få år siden hadde mål om å bli en av landets oppvekstkommuner.

Heldigvis finnes det her og i nabokommunene et godt idrettstilbud, foreldre og ildsjeler sørger for at idrettshallene kan fylles med liv og aktivitet helg etter helg. Denne innsatsen gir helse og trivsel og er et viktig bidrag for oppvekstmiljøet. Vi så det også i julen, en rekke idrettsturneringer ga gamle kjente anledning til å møtes til trivelig kappleik.

I helgen som var fikk vi også et nytt tilbud: Et lekeland. Dette strålende initiativet utfyller de aktivitetene som allerede finnes på utmerket vis. Dels henvender det seg til de yngste, som ennå ikke er i idrettslag-alder, og dels har det også et mat-/kafetilbud som kan samle hele familien. Responsen viser at kombinasjonen utgjør et tilbud for familier i vintersesongen som har vært samlet. Når tiltaket i tillegg var utført med kvalitet i alle ledd, så er det bare å applaudere.

Så kan man jo bare håpe at det etter hvert kan bli mulig å opprette et tilbud i etasjen under lekelandet – for der stod et badebasseng ubrukt store deler av helgen – i et land som kun har badetemperaturer i en kort del av året, men som ellers omtales som rikt.

Matti Riesto