Bjørn Arve Bønå har en saklig, faktabasert oppsummering i strukturdebatten. Som lærer både på videregående i noen tiår med erfaring med undervisning i grupper under 10 elever til klasser med 30elever vet jeg at det er to verdener. Kravet til dokumentasjon er stadig økende, ikke minst til vurdering. Å vurdere grupper på 30 elever kontra 15 kan ikke sammenlignes. Retting og tilbakemeldinger tar dobbelt så lang tid. Kontaktlærerbyrden er stadig mer krevene. Store klasser gjør det enda vanskeligere å finne kontaktlærere. Hvordan tenker politikere seg rekruttering av lærere spesielt til ungdomskolen? Ser at det allerede i dag er 18 ukvalifiserte lærere i Brønnøy. Det er vel ganske innlysende at rekruttering av nye lærere til klasser med 30 elever gjør Brønnøy lite attraktiv som arbeidsgiver.

En ren ungdomskole krever mye flere lærere enn en kombinert barne/ungdomskole da det er mange flere undervisningstimer i ungdomskolen. Svært mange lærer må bytte skole når det blir en ren barneskole og en ungdomskole. Hvordan løses det med arbeidsrom for mange flere lærere på en ungdomskole? Er det planer for tvangsflytting og er arbeidstaker organisasjoner tatt med på drøftinger?

Pedagogiske konsekvenser:Tidligere har det vært fokusert på myke overganger mellom barne-/ungdomstrinn med møter og god kommunikasjon mellom tidligere og nye lærere som har vært enkelt når de har vært under samme tak og treffer hverandre daglig. Når elever har fått problem med overgangen har jeg mange ganger fått hjelp fra tidligere lærere til å løse dette. Hva med tilpasset opplæring i en klasse med 30 elever? Med gammel struktur har vi også hatt en sikkerhetsventil når ulike forhold har gjort at elever har hatt ønske om å bytte ungdomskole. Dette har reddet skolegangen for mange elever. Denne ventilen blir ved 1.5 bortes. Regner med alt dette er utredet, men uten interesse for flertallet i formannskapet.

Men det som jeg savner i debatten er fakta for hvordan det skal være mulig å få rom nok på BBU som jeg forstår er mest aktuelt for å bruke som undomskole.

1.Hvor mange klasser får en samlet ungdomskole

2.Hvor mange elever blir det i hver klasse?

3.Hvor mange grupper blir det i gym/svømming?

4.Hvor mange grupper blir det i mat/helse?(Rommet kan vel bare brukes i 30t og hver gruppe må ha 3t

5.Hvor mange grupper blir det i Kunst/håndverk?(2t pr gruppe)

6.Hvor mange grupper blir det i språklig fordypning?

   Hvor mange rom kreves det til dette?

7.Hvor mange grupper blir det i valgfag?

   Hvor mange rom krever dette?

8.Hvor mange rammetimer(totalt antall undervisningstimer)trengs på en samlet ungdomskole?

9.Hvor mange lærere/rådgivere/administratorer trengs på en ny ungdomskole?

Er det utredet hvor alle disse skal ha kontorer/møterom?

Tom-Ivar Moe