Høyre forsøker i sitt innlegg i avisa å fortelle Brønnøys befolkning hva Arbeiderpartiet mener om skoler: Her bommer de grovt!

For Arbeiderpartiet er det viktigste at barn og unge i Brønnøy får en god skole, med høy kvalitet. Det innebærer at alle skal ha tilgang til kvalifiserte lærere, gode valgfag, faglig god oppfølging for alle unger med spesielle behov, en skole fri for mobbing og like muligheter for alle. Dette gjelder alle, enten du bor i på Nordhus, Mo, Salhus, sentrum, Tosbotn, Hommelstø eller hvor som helst. Det gjelder for barnehagebarn og det gjelder barn i grunnskolen. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn skal ha like forutsetninger for å lykkes senere i livet – uavhengig av foreldrenes pengebok eller boligadresse!

En diskusjon om geografisk plassering av skolene får komme når administrasjonen har diskutert det med sine ansatte, utredet de ulike alternativene og gjort jobben sin. Og dette er ikke gjort ennå!

Brønnøy kommune har mange utfordringer i tiden fremover. Tre av disse gir særlig grunn til bekymring:

1) Kommunen har et utgiftsnivå som er høyere enn inntektene

2) Kommunen har en helsesektor som får stadig flere og tyngre brukere uten at tjenestene utvikles tilstrekkelig for å ta unna veksten og sikre brukerne tjenester på et forsvarlig nivå

3) Kommunens innbyggere blir stadig eldre og det blir færre unge

I en denne situasjonen trengs ansvarlige politikere som evner å se alles behov og veie disse opp mot hverandre, som er i stand til å se lengre enn til neste valgkamp, og ikke bare ber for sin egen syke mor!

Siv Aglen, Ordførerkandidat Brønnøy Arbeiderparti

Andreas Rafaelsen, 2. kandidat Brønnøy Arbeiderparti

Audhild Bang Rande, 3. kandidat Brønnøy Arbeiderparti

Geir Lien, 4. kandidat Brønnøy Arbeiderparti