Man skulle jo håpe at vi var ferdige med hatet. Denne uka har vi nok en gang markert grunnloven, og den norske nasjonaldagsfeiringen er i sin natur både rørende og fin, fordi vi ikke har militærparader, vi har barnetog. Og 17. mai er også dagen der vi virkelig får vist frem at selv om vi er ulike i dette landet, så er de fleste av oss ganske glade i det, uansett opprinnelseslandet vårt, eller våre foreldres, eller hudfarge eller religion. Landet er vårt, alles.

Da er det forstemmende å lese NRK Nordlands sak om fem år gamle Magnus som gikk i kofte og med det samiske flagget i 17. mai-toget i Bodø. Ifølge Magnus mor Hege Annie Nordlund Hagen var det intet mindre enn fem forskjellige situasjoner der folk i gatene kommer bort til ham og uttrykker en eller annen form for misbehag. Ifølge moren skal to voksne menn tydelig ha sagt «æsj».

Den årlige og tradisjonsrike debatten om å kunne gå med andre flagg enn det norske i 17. mai-tog ble vi ikke forskånet for i år heller. I år var det særlig spørsmålet om å kunne bære ukrainske flagg i togene i solidaritet med det krigsrammede folket som skapte debatt, men år om annen er også spørsmålet om samefolkets flagg en het potet, noe særlig kommentarfeltene jevnlig minner oss om.

I det første 17. mai-toget i Christiana i 1844 var det norske, danske, svenske og tyske flagg å se, ifølge Henrik Wergeland-biograf Odd Arvid Storsveen. Da handlet det om den nordiske tanken, og om solidaritet med demokratibevegelsen i Tyskland. Dette flagget var forbudt i Tyskland, og i toget gikk det tyske politiske flyktninger fra eksilgruppen Germania. Det høres kjent ut.

Hva barnetogets far, Wergeland, ville ment om den moderne flaggdebatten skal vi ikke våge oss inn på, men det spørs om ikke den norske nasjonaldagen bør ha rom for solidariske markeringer. Samefolkets dag er ikke noe argument mot at man kan bære samefolkets flagg, Norge er også vårt eget urfolks land. Og det skal vanskelig tenkes at det blir for få norske flagg i 17. mai-togene.

Det som uansett er klinkende klart er at vi må sørge for at barn ikke blir offer i denne debatten. Det er selvsagt delte meninger om dette spørsmålet, noe som både er legitimt og i grunnlovens ånd, ytringsfrihetens ånd. Men det er stygt om barn skal bli målskiver i det som særlig er de voksnes identitetsdebatt.