Det har den siste tiden vært en del offentlig oppmerksomhet rundt bloggen steigan.no og forlaget Mot Dag som eier dette nettstedet. Den aktuelle utløsende årsaken var en rapport som faktasjekkstedet Faktisk.no publiserte i mars etter en gjennomgang av innholdet i steigan.no der det ble påpekt at nettstedet i utstrakt grad bruker kilder som er kontrollert av russiske myndigheter. Fra ulike hold, også fra framtredende medlemmer i Rødt, ble bloggen beskyldt for å videreformidle russisk propaganda og feilinformasjon.

Men allerede i lang tid før dette skjedde, har det ulmet kritikk mot steigan.no fordi nettstedet har publisert stoff som har blitt oppfattet som rasistisk og konspiratorisk. Etter at Faktisk.no nylig publiserte resultatet av sin undersøkelse, blusset kritikken opp med betydelig styrke.

Som en følge av dette er også leder i styret for Mot Dag, Per-Gunnar Skotåm, kommet i medienes søkelys, ikke minst fordi han er framtredende politiker i Rødt, både som gruppeleder for partiet i Nordland fylkesting og som landsstyremedlem. Like etter påske gjorde Skotåm det kjent at han hadde trukket seg fra både landsstyret og internasjonalt utvalg i Rødt. Debatten rundt steigan.no og Rødt-medlemmers forhold til nettstedet er likevel ikke lagt død.

I denne situasjonen vil Rødts partilag i Sømna, Brønnøy og Vega uttale følgende:

* Steigan.no har overhodet ingen innflytelse på vår politiske virksomhet. Nettstedet er knapt nok kjent blant våre medlemmer, vi vil derfor bruke minimalt av ressurser på oppstyret rundt dette.

* Det er vanskelig for oss å vurdere helheten i steigan.no, men av det vi har lest, finnes det åpenbart innhold som vi vil ta skarp avstand fra. Det gjelder særlig stoff som ikke kan karakteriseres som annet enn rasistisk.

* Vi vil likevel uttrykke vår fulle tillit til Per-Gunnar Skotåm som tillitsvalgt for Rødt. Både som fylkestingsrepresentant og gjennom allsidig politisk virksomhet gjennom mer enn en mannsalder, har han vist seg som en politiker som folk både i og utenfor partiet kan stole på. Han er blant de beste analytikerne i Rødt, han har gitt betydelig drahjelp i store konkrete saker som Rødt-lag på Sør-Helgeland har stått oppe i. Vi skulle gjerne sett at Skotåm ikke hadde sett det som nødvendig å frasi seg sentrale verv for å beskytte partiet. Men det er hans valg, og det må bare respekteres at han for snart ti år siden ble med på et avisprosjekt som han hadde tro på skulle bli et nyttig alternativ til øvrige medier. Som styreleder for eierforlaget har Skotåm ikke ansvar for innholdet i steigan.no, det har Pål Steigan sjøl som redaktør. Likevel har Skotåm, i motsetning til Steigan, nylig kritisert innholdet i deler av bloggen. Det står det også respekt av.

* Rødt er aktiv forsvarer av ytringsfriheten. Uenigheter – også når de synes uoverstigelig store – må løses gjennom fri og ærlig debatt. Fri utveksling av fakta og meninger er også avslørende. Når Pål Steigan besvarer kritikk med konspirasjonsteorier som indikerer at alle kritikere – inkludert medlemmer i Rødt – står i ledtog med USAs etterretning, eller når han karakteriserer Rødt som en gjeng «tamsauer», viser det bare en provoserende arroganse fra en person som til og med et økende antall tidligere tilhengere tar avstand fra.

* Rødts partilag på Sør-Helgeland oppfordrer partiet sentralt til å behandle saken rundt steigan.no og Mot Dag på en saklig og kameratslig måte som kan virke forenende og ikke splittende, og som bevarer alle gode krefter i partiet.

Rødt Sømna

Viktor Stein

Rødt Brønnøy

Marianne Nielsen

Rødt Vega

Per Anton Nesjan