I dag blir samefolkets dag markert over hele landet. Mye tyder på at markeringene av dagen har tiltatt i styrke de siste årene. På Sømna bygdetun ble samisk kultur markert onsdag kveld, og skoler og barnehager lokalt har de siste årene vært flinke til å markere dagen.

Mye tyder på at vi er inne i en ny fase av forståelsen for og verdsettelsen av samisk kultur. Fra fornorskingspolitikken i første halvdel av forrige århundre har man gradvis gått fra å forstå og framstille samene som noe rart og eksotisk til å akseptere dem som «norske, men annerledes». Til langt uti 1900-tallet ble samisk kultur gjemt bort og undertrykt. Kampen mot Alta-vassdraget ble ikke bare en kamp mot en utbygging, det ble også en kamp for samisk kultur og samiske rettigheter. Som en følge av dette ble Samerettsutvalget og Samekulturutvalget opprettet, i 1987 fikk vi sameloven og to år etter ble det første sametinget åpnet. Dette er nyere historie, og i ettertid er det lett å se at dette skulle kommet før.

Men like viktig som dette har forståelsen av kulturen og språkets verdi vært. Gradvis har erkjennelsen kommet om at dette har egenverdi og må hylles og pleies. Ikke latterliggjøres eller marginaliseres. Hvor ødeleggende fornorskingspolitikken har vært, og hvor lenge den pågikk, ble godt illustrert i en NRK-reportasje i fjor. De intervjuet en eldre kvinne fra Nord-Norge, hun kunne sikkert vært fra Sør-Helgeland. Som barn kunne hun snakke samisk, men på skolen hadde hun fått beskjed om at det måtte hun ikke gjøre. Det lille barnet sluttet helt med det, og først i livets siste fase fortalte hun en overrasket familie at hun en gang behersket et annet språk. Barn, barnebarn og oldebarn, oppvokst helt uten samiske impulser, var overrasket over det de hørte om bestemor.

Historien er i all sin enkelhet rørende og rystende. I dag har Kina interneringsleirer hvor uigurene forbys å snakke sitt språk og utøve sin kultur og religion. Og blant oss har vi bestemødre som hadde det friere på andre måter, men som også måtte leve med kulturforbud og – utslettelse. Samefolkets dag er en fin anledning til å reflektere over det og til å feire at Norge er beriket med flere kulturer.