Vi i Brønnøy Høyre er oppmerksomme på den økende andelen eldre i kommunen vår. Vi mener det må tas noen grep slik at våre eldre skal få en tryggere og bedre alderdom, og at vårt omsorgstilbud treffer brukernes behov.

Som et bidrag til dette, vil vi øke antall dager med dagsentertilbud for de med demens til fem dager i uken, samt se på om det er mulig å øke det totale antall plasser. Høyre ønsker også å se på om det er mulig å få til et differensiert tilbud, slik at også unge demente kan får sine behov dekket.

Demensdagsenteret er et omsorgstilbud som er svært populært, og som fortjener å bli videreutviklet, utvidet og foredlet. Helt siden tilbudet ble startet som et prøveprosjekt i 2012, har åpningstidene vært tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Dagsenteret tilbyr økt livskvalitet for personer rammet av sykdommen demens, og kan hjelpe dem å opprettholde så mye uavhengighet som mulig. Ensomhet kan være noe mange eldre føler på, og ved å benytte seg av dagsenteret, vil de få mulighet til å være sosiale sammen med andre, og få en bedre hverdag.

Samtidig fungerer dagsenteret også som avlastning til de pårørende som har nære og kjære som dessverre har blitt rammet av demens, og som fremdeles bor hjemme. Å ta vare på syke personer kan være krevende og utmattende. Når vi ønsker at eldre skal bo lengre i egen bolig, er det viktig at vi tilrettelegger for at de pårørende ikke blir utslitte, og at de får mulighet til å være mer enn omsorgspersoner.

Ved å benytte seg av dagsenteret flere dager i uken, får pårørende muligheten til å ta en pause, hvile eller ivareta egne behov og forpliktelser. Dette vil bidra til en tryggere alderdom for både pårørende og den demenssyke.

Dagens dagsenter er et flott tilbud, men har kun kapasitet 9-10 brukere samtidig. Tidligere i år fikk vi vite at det finnes omtrentlig 60 hjemmeboende demente her i kommunen, så da sier det seg selv at tilbudet burde vært utvidet. Det burde være åpent flere dager i uken, både på dagtid, ettermiddag og kveld, og kanskje også i helgene.

Brønnøy Høyre ønsker å øke antall dager med åpent dagsenter, slik at flere eldre kan få økt livskvalitet og en tryggere alderdom.

Janitha O. Singdahlsen, Brønnøy Høyre

Ørjan Moe, Brønnøy Høyre