Med den nylig utgitte boka Vikinger i krig for CIA har vi fått en avslørende beretning om hvordan det fra Norge ble levert viktig sjøkrigskapasitet til USA under Vietnamkrigen, ikke bare i form av torpedobåter, men også ved at norske sjøfolk gjorde tjeneste på disse båtene som offiserer og instruktører. Nyhetsdrypp om dette har kommet tidligere, blant annet var det tema i NRKs Brennpunkt-program tidlig på 2000-tallet, men det er først nå at den fulle og hele historien blir brakt fram for offentligheten i form av ei grundig dokumentert bok. Det skal forfatteren Jan Tore Nilsen ha all honnør for.

Vi som agiterte og demonstrerte mot USAs brutale framferd i den såkalte andre indokinesiske krig på 1960- og 70-tallet, rettet vår kritikk også mot norske myndigheter for deres unnfallenhet overfor den vestlige supermakta. Ikke minst var kritikken hard mot norske våpenbidrag, særlig da det ble kjent at Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker produserte komponenter til det amerikanske flybårne rakettmissilet Sidewinder som i utstrakt grad ble brukt over Nord-Vietnam.

Men vi kunne den gang ikke forestille oss at allerede før krigen virkelig blusset opp i 1964, var det norskproduserte båter med norske sjøfolk som deltok i raid mot mål langs kysten av Nord-Vietnam fra base i Sør-Vietnam. Dette ble godt skjult for norsk offentlighet, og både den gang og seinere har framtredende politikere benektet at norske myndigheter var involvert i denne delen av Vietnamkrigen. Da for eksempel NRK Brennpunkt tok opp temaet rundt år 2000, blånektet tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo på at noen norsk regjering hadde visst om hva som foregikk. Han hevdet at rekruttering av norske sjøfolk til tjeneste for CIA til oppdrag i Vietnam, ble gjort av offiseren Alf Martens Meyer som privatperson. Ut fra alt som vi nå vet, står det neppe til troende.

Når nå Vietnamkrigen blir viet oppmerksomhet drøyt 50 år etter at den tok slutt, er det verdt å minnes den virkelig store avsløringen om dens brutalitet og løgnene som USAs myndigheter serverte om den. Det skjedde gjennom offentliggjøringen av de såkalte Pentagonpapirene, Pentagon Papers. Dette var en studie av krigen bestilt av daværende forsvarsminister Robert McNamara. En av de som deltok i utarbeidelsen, var militæranalytikeren Daniel Ellsberg. Han ble så sjokkert over det som kom fram, blant annet gjennom egne befaringer i Vietnam, at han ikke hadde samvittighet til å tie om det. Med fare for hard straffeforfølgelse bestemte han seg for å lekke den dypt hemmeligstemplede rapporten på 7000 sider til amerikanske aviser. Redaksjonen i New York Times hadde mot nok til å offentliggjøre første del av rapporten i juni 1971, flere andre aviser fulgte opp i tiden etterpå. Rapporten hadde en sjokkartet virkning på amerikansk opinion. Den viste at de amerikanske presidentene John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson og Richard Nixon på rekke og rad hadde løyet både for sitt eget folk og resten av verden. Det fortelles at en av journalistene som først fikk tilgang til Pentagonpapirene, falt i gråt under lesingen. Rapporten avslørte bevisste forsøk på å føre opinionen bak lyset, både om bakgrunnen for krigen, så vel som hensikten med den og den grusomme gjennomføringa av den.

For mange journalister står Daniel Ellsberg som en av de største helter. Han døde i juni i fjor, 92 år gammel.

Hva de norske sjøfolkene som deltok i Vietnamkrigen på 1960-tallet egentlige hadde av bakgrunnskunnskap om denne krigen, og hva slags motivasjon de hadde for å delta, er noe uklart og varierende. Men det som de dokumentert var med på, blant annet ved å kidnappe tilfeldige mennesker i Nord-Vietnam og bringe dem til harde forhør i sør, kan uansett ikke moralsk forsvares. Det var forbrytelser mot forsvarsløse mennesker. Disse såkalte «vikingene» bør for ettertiden ikke bli stående som noen helter, de var krigsforbrytere.

Men størst ansvar for norsk støtte til USAs folkemord i Vietnam, ligger hos sentrale myndigheter som på 1960- og 70-tallet bestyrte norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Det omfatter sentrale politikere først og fremst fra Arbeiderpartiet, fra regjeringsskiftet i 1965 også politikere fra samtlige av de såkalte borgerlige partiene.

Den norske støtten til USAs skitne krig i Vietnam vil bli stående i historien som ei stor skam. Det er på tide å ta et oppgjør med den.

Viktor Stein