Etter tirsdagens styremøte i HelseNord lot ikke uttalene fra politikere og politiske journalister vente på seg. Etter klar tale fra sentrale og regionale Sp-representanter synes vi det er på sin plass å komme med en uttale fra Vefsn Senterparti. Vi er innbyggere, pasienter og helsepersonell. Det er vi som bor her og har støvlene på.

Vefsn Senterparti har i lang tid vært klare på at ett sykehus, sentralt plassert på Helgeland, vil være den eneste bærekraftige løsningen og det beste for innbyggerne i vår region. Vi har dessverre ikke klart å få flertallet i fylkesorganisasjonen eller stortingsrepresentantene våre til å se dette enda, men vi har ikke tenkt å gi oss.

Vi bruker enhver anledning til å argumentere for dette for oss åpenbare, og som flere utredninger har pekt på som det beste for regionen. For pasientene, for fagmiljøene. Som følge av at kriteriene for ressursgruppens utredning (2019), ble arbeidstakernes preferanser for kort arbeidsvei, nærhet til kulturliv og butikker vektlagt, framfor pasientenes behov. Anbefalingen ble bynær plassering. Som en liten kuriositet er det kun på Helgeland disse kriteriene har vært vektlagt i debatten om plassering av sykehus.

Etter Bent Høies vedtak om en delt løsning for Helgeland, måtte arbeidet konsentreres om å få hovedsykehuset plassert slik at dette i framtida kunne betjene hele Helgeland. Med Berit Hundåla i spissen arbeidet vi for å få det beste ut av en feil beslutning fra ministeren. Vi er overbeviste om at en delt sykehusløsning ikke har framtida for seg, og vil ha en levetid på maks et par tiår. Dersom vi skal være sikret å ha sykehus med akutt- og fødetilbud på Helgeland i fremtiden, er ett sykehus det eneste bærekraftige alternativet for å rekruttere/beholde nok fagfolk. Dette er det eneste alternativ for å beholde pasientsikkerheten på Helgeland, og økonomien i HSYK.

Å gå videre med to sykehus kan føre til to ting: Nye tiår med utarmende kamp om hvor fremtidens sykehus på Helgeland skal ligge, og/eller at hele regionen blir sittende igjen med tre-fire DMS som stabiliserer pasienter for transport til Bodø eller Tromsø.

Vefsn Senterparti forstår frustrasjonen i Lofoten og Ofoten, der de står i fare for å miste deler av sine akutt- og fødetilbud, med lang veg til skikkelig sykehus som resultat. Situasjonen på Helgeland er imidlertid en helt annen. Vi mener at ett sykehus sentralt plassert i regionen, med alle spesialister og kompetanse samlet under samme tak, vil gi oss alle et bedre og sikrere tilbud nå og i fremtiden.

Vefsn Senterparti mener et sykehus sentralt plassert på Helgeland er god distriktspolitikk!

Roar Seljevoll

Styreleder Vefsn Senterparti