For noen år tilbake gjorde Norges pensjonistforbund en kartlegging av eldres boligbehov. Ni av ti sa den gangen at de ville bo hjemme så lenge som mulig. Bindal kommune har også gjort en undersøkelse, og det vil overraske om denne avviker fra Pensjonistforbundets.

Det som fremstår som viktigst for deltakerne i undersøkelsen er å bo nær familie. I tillegg til at man får mulighet til å bo i samme område som man bor i i dag.

I Bindal er det bygd nye omsorgsboliger, på Bindalseidet og Terråk. Viktig og riktige tiltak ut fra resultatene fra kartleggingen. Om det i framtiden bør bygges andre steder, som f.eks i Bogen, lar jeg ligge.

Vi er også fortalt at institusjonsplasser er dyrt sammenlignet med å bo hjemme eller i omsorgsbolig. Her ser vi at ønskene til eldre harmonerer med kostnadene kommunen får, da det er dyrest å bo i institusjon.

Over tid har undertegnede fulgt noen eldre og deres behov for tjenester. Det som overrasker er at det ikke er nattevakt i åpen omsorg. Ingen av dem som bor hjemme eller i omsorgsboliger har tilgang til nattevakt. Det å vite at noen kommer innom om natten vil skape større trygghet, og det vil gjøre at flere kan bo hjemme lengre.

For en tid tilbake snakket jeg med en pårørende. Hun fortalte at moren hadde sagt at hun ikke ønsket å være på sykehjemmet. Nå var situasjonen slik at moren hadde behov for medisin satt av pleier, også om natten. Ettersom det ikke er nattevakt, kunne hun ikke få dette heime. «Mamma vil ikke på sykehjemmet, så nå blir det vel slik at hun kommer hjem for å dø», sa hun med tårer i øynene.

I en samtale noe senere kunne den pårørende fortelle at det hendte hun våknet om natta, ble urolig og tok en tur til sin syke mor. Slik skal det vel ikke være i 2023?

Jeg vet også om andre eldre som har følt seg nødt til å flytte fra egen bolig for at behovene for tjenester om natten ikke eksisterer.

Melhus kommune fikk prisen for beste «Leve hele livet»-kommune i 2022. Juryen trakk bl.a. fram at kommunen har laget en langsiktig plan for å legge til rette for at alle kan leve lengst mulig i eget hjem.

Kartleggingen av eldres boligbehov er viktig for å finne frem til gode tiltak. Det beste tiltaket politikerne i Bindal kan gjøre, er å finne mulighet til nattevakt for dem som bor hjemme eller i omsorgsbolig. Lykke til!

Olaug Mikalsen