Slik ordla generaloberst Andrej Mordvichev seg på statlig russisk tv 12. september, før han fortsatte:

«Denne krigen vil vare lenge, fordi vi fortsatt trenger å frigjøre Øst-Europa.»

Vi bør være oppmerksomme når representanter for dette barbariske fascistiske regimet tenker høyt om sin angrepskrig og okkupasjon av Ukraina. I en rapport til den russiske presidentadministrasjonen anbefaler framtredende russiske statsvitere å bruke taktiske atomvåpen mot utvalgte Nato-land. Polen nevnes som eksempel. Målet skal være å begrense støtten til Ukraina. I rapporten spør forskerne hva som skjer dersom ikke Vesten trekker seg tilbake: «I så fall blir vi nødt til å ramme en rekke mål i en rekke land, for å bringe de som har mistet forstanden, til fornuft.»

De russiske forskerne deler også noen tanker om Ukrainas framtidige skjebne. De ser for seg at Russland «flytter» 1–2 millioner ukrainere til Sibir, og at Ukraina blir et råvareproduserende område, der man «avvikler all transport, energi og industriell infrastruktur.» Dette høres ut som en oppskrift på folkemord. Også her minner det russiske tankegodset til forveksling om de planer de tyske nazistene hadde for Ukraina og det øvrige Øst-Europa.

Den siterte rapporten er preget av bitterhet over Sovjetunionens kollaps for 30 år siden. Forfatterne innrømmer at det er vanskelig å få i stand en fredsavtale med Ukraina. Årsaken skal være at ukrainerne de 30 årene de klarte å være uavhengige, har gjennomgått «en massiv ideologisk indoktrinering.»

Ukraina fikk smake friheten og uavhengigheten i 30 år. Det tåler ikke imperialistene i Kreml. Denne friheten er det Russland nå skal «frigjøre» dem fra!

Sitatene ovenfor fra rapporten taler vel for seg selv. Likevel dette: I russisk minnekultur er det kun én sak som kan samle i hvert fall de eldre deler av befolkningen; fedrelandskampen mot nazistene under Andre verdenskrig. Derfor har regimet laget en fortelling om at det angivelig skal være et «naziregime» som sitter ved makten i Kyiv. Denne løgnpropagandaen ser foreløpig ut til å fungere innad i Russland, der diktaturet har knust all opposisjon og ikke tillater motstemmer.

Olav Hermansen