Fredagens ras var bare et forvarsel om det som skulle komme. Lørdag rev naturkreftene med seg et stykke av Tosenveien, og to hus ble ødelagt. Ferdselsforbudet skal forhindre at det skjer igjen. Signalene fra fagfolkene er at det ikke er mulig med noen reserveløsning. Det vil ta måneder før Sømna og Brønnøy igjen har en fastlandsforbindelse. I praksis er vi nå en øy, det må fly eller ferje til for å frakte folk og gods.

Når lettelsen over at det ikke gikk liv i helgen har gitt seg, så er tiden kommet til å se på hvorfor dette skjer. Naturkatastrofer kan man aldri sikre seg mot, men vi må lære av de to rasene vi nå har sett og få en Tosenvei som er sikker nok til all den tungtransporten som går der.

Men det kan ta måneder før vi får farbar vei til resten av Norge igjen. Enn så lenge ser det ut til at ferjene klarer å ta unna det meste. Men det vil komme dager med mer trafikk, og det vil komme turister, så her må alle kluter settes til for å gi oss det transporttilbudet vi trenger. Næringslivet og befolkningen på Sør-Helgeland kommer nå til å betale en dyr pris i tid og penger for veien som forsvant. Og det vil altså vare i måneder. Det minste vi da kan be om er i hvert fall at kapasiteten både nordover og sørover er god nok til at ytterligere forsinkelse ikke gir mer tap.

Matti Riesto