Ordførerne på Sør-Helgeland er en del av ordførerflertallet på Helgeland som har undertegnet en høringsuttalelse mot ny storflyplass i Rana. Hovedargumentet mot flyplassen er at den vil føre til nedleggelse av Mosjøens lufthavn Kjærstad. Dermed er Helgeland delt i to. Hauan-tilhengerne argumenterer med at en ny Rana-flyplass styrker Nordland og senker billettprisene.

Sør-Helgeland står solidarisk med Kjærstad, men Kjærstad er egentlig ikke det tyngste argumentet her. Mest avgjørende bør kost/nytte-effekten være. Hvor mye penger skal Norge bruke på å bygge en storflyplass som ligger så nær en godt fungerende Bodø-lufthavn og flyplassene ved Sandnessjøen og Mosjøen.

Den høye prisen for begrenset nytte er hovedargumentet mot Hauan, og prioriteringene har denne uken ført til «brudd» mellom Mo i Rana og Bodø, etter at Bodø-ordfører Ida Pinnerød har bedt Avinor prioritere oppgradering av Bodø. Bodø sier samtidig at de støtter en ny Rana-flyplass, men det bør ikke overraske noen at bodøværingene, dersom de må velge, velger sin egen flyplass foran Rana.

Bodø er fylkeshovedstad og Nordlands største by, med stolte flytradisjoner. Dersom knapphet tvinger fram en prioritering, så er det naturlig at Bodø taler sin egen sak – og at fylkets største by prioriteres.

Matti Riesto