Om «De kriminelle barna våre» v/ Anniken Langfjord