Det går en intens debatt om Barnetun barnehage, som i skrivende stund ligger an til å bli nedlagt etter gjeldende formannskapsvedtak om at barnehagen ikke skal få tillatelse til drift i nye lokaler.

Hele saken er en kattepine for et lokalsamfunn og for politikerne. Barnehager, barnefamilier og folkevekst er alfa og omega for en kommune som vil vokse. Privat initiativ og private barnehager har vært vesentlige i å få til dette helt siden sanitetsforeningene startet de første barnehagene. Systemet er laget for å bygge opp barnehagekapasitet, ikke for å legge den ned. Men det er det som nå skjer i Brønnøy. Ubønnhørlig. Det er rett og slett ikke barn nok. Den kommunale barnehagen Flaggstanghaugen er allerede lagt ned, mens Toftsundet barnehage er blitt reddet med et nødskrik. Rådmannens budskap er klart: ryker ikke Barnetun, så ryker Toftsundet barnehage.

Det er mulig å se oppvekstsjefens side av saken. En kommunal barnehage er allerede lagt ned. Når en barnehage til må bort, så er det nærliggende å se mot barnehagen som for lengst fikk beskjed om at idrettshallen ikke var noe blivende sted. Mot dette taler at Barnetun har nye lokaler på hånden. Barnetun-ansatte er tilbudt virksomhetsoverdragelse, slik at de stiller likt med andre i jobbkøen. Noen barn må bytte barnehage, men det skjer sannsynligvis uansett.

Samtidig finnes det et beundringsverdig foreldreengasjement rundt Barnetun som er en kvalitet i seg selv. Oppvekstsjefen bekrefter i dagens avis at barnehagen er populær. Søknadstall og utallige foreldrevitnemål forteller om en barnehage som har skapt en fellesskapsfølelse som alle bør etterstrebe. Det betyr ikke nødvendigvis at de andre barnehagene mangler dette, i dagens situasjon er det Barnetun som har hatt mest behov for å profilere seg.

Situasjonen med for mange barnehageplasser har ingen lette løsninger. Det betyr ikke at politikerne bør skyve den fra seg. Formannskapet i Brønnøy har gjort et nedleggingsvedtak for Barnetuns del og unnlatt å sende saken videre til kommunestyret. Men der hører saken hjemme. Hvilken barnehage man legger ned – privat eller kommunal, her eller der – er i høyeste grad politikk.

Ingen blir politiker for å legge ned barnehager. De folkevalgte i Brønnøy bør likevel ta denne debatten i kommunestyret denne uken. Det blir ikke hyggelig, og det finnes ingen lette løsninger. Men det blir riktigere å gi alle politikere alle tall i saken, inkludert søkertall, og en stemme i saken.