Vega kommune er i ferd med å selge Nes kafé-eiendommen på Nes. Det er en tomt med flott beliggenhet og et hus med historisk verdi som skal få nye eiere, derfor er det positivt at kommunen har fått inn så mange bud.

Kjøpesummen vil bidra til kommunens budsjetter, men enda viktigere og mer langvarig er virkningen salget får for lokalsamfunnet. De potensielle kjøperne har ulike planer for utnyttelsen av bygget, og kommunen har derfor forbeholdt seg retten til å vektlegge både pris og konsept. Det er en klok beslutning, for selv om prisen også bør telle, så kan det være fornuftig å også vurdere hvilken bruk som gir best ringvirkninger sett med lokalsamfunnets øyne.

Men når man velger en slik løsning, hvor både pris og konsept avgjør, så blir det desto viktigere å velge full åpenhet. Ellers legger man veien åpen for kameraderi – eller påstander om det. Dette blir spesielt viktig når vi vet at det er seks kommunestyrerepresentanter blant dem som har lagt inn bud på eiendommen.

Mandag valgte politikerne å lukke formannskapsmøtet for pressen da det skulle orienteres om saken. Konseptene ble heller ikke lagt med i sakspapirene til møtet for offentlig innsyn. Ordførerens har tidligere signalisert at de av tilbyderne som ønsker det kan få legge fram konseptet sitt før kommunestyremøtet. Med andre ord er det opp til tilbyderne selv om offentligheten og innbyggerne skal få vite det politikerne fikk vite bak lukket dør.

Det er en uholdbar situasjon, av flere grunner. På generelt grunnlag bør salg av offentlig eiendom, innbyggernes felleseie, foregå mest mulig åpent. I denne saken er det i tillegg mange politikere som er inhabile. Da blir det desto viktigere at deres politikerkolleger og partifeller legger opp til en behandling som er mest mulig åpen, så alle kan se om vennskap og kjennskap har spilt noen rolle. Sist, men ikke minst, så har politikerne med signalet om at pris ikke betyr alt lagt opp til en behandling hvor skjønn og subjektive vurderinger er en del av beslutningsgrunnlaget. Da blir det maktpåliggende å spille med åpne kort.

Dersom ikke dørene åpnes kan vi nå få en situasjon hvor kommunestyret avviser høyeste bud, uten at offentligheten vet hva som tapte og vant – bare at politikerne likte det ene bedre enn det andre. Den situasjonen bør ikke vegapolitikerne sette seg i.

Å legge prospektene fram når salget er gjort, er for sent. Da er avgjørelsen tatt.