Fylkesrådet forstår ikke hva Nordland trenger

foto