Brønnøysunds Avis har skrevet om prosessen rundt utsmykningen av Allbrukshuset på Berg. Bakgrunn for saken er blant annet kommunestyrets vedtak i desember om at det skal «sees på muligheten for å få inn flere forslag» til utsmykking. Med et slikt vedtak burde det i Sømna kommune ringe bjeller angående nedsatt arbeidsgruppes habilitet. I kommunens søknad til KORO er Bertelsen oppført både som kunstfaglig prosjektleder og kunstner. Koro-søknaden var ikke postlisteført, og offentligheten hadde dermed ikke tilgang til den. Dette har rådmann og ordfører ikke beklaget i sitt leserbrev angående saken.

«Sees på muligheten» er utvilsomt en vag formulering, så det er kanskje ikke i å undres over at det foreløpig ikke er tatt noen initiativ til å gjøre dette. Men det er like fullt interessant å følge opp hva administrasjonen gjør i henhold til dette.

Kommunestyrerepresentant Arne Finseth (Frp) har nok mange med seg når han sier at vedtaket skal forstås bokstavelig – at det forplikter til å vurdere andre forslag. Så har foreløpig ikke skjedd. Torill Bertelsen sier hun ikke vet om dette vedtaket betyr flere av hennes forslag eller forslag fra andre. Dette må avklares.

Bertelsens dobbeltrolle som kunstfaglig prosjektleder og kunstner har ikke på noen måte vært forsøkt holdt skjult. Men den er verdt å diskutere. At kunstverket hennes er anbefalt av arbeidsgruppa hvor hun selv er medlem er i seg selv nok til å stoppe opp og tenke seg om. Bertelsen sier selv at hun ikke anser seg selv som kunstkonsulent. Men i KORO-søknaden er hun altså oppført som «kunstfaglig prosjektleder». Ordførers kommentar til dette er at gruppen ikke tar beslutningen om valg av utsmykningen. Men etter at saken har stått på trykk skriver ordfører og rådmann i leserbrev at «styringsgruppens videre sammensetning kommer til å ta hensyn til habilitet.»

Det mest forstemmende i saken så langt er at Sømnas fremste folkevalgte og øverste administrative leder reagerer med en ryggmargsrefleks mot normal journalistisk virksomhet.

Avisen anklages for å ha en «forutinntatt holdning» til Sømna kommune. Denne «enten er du for eller så er du mot Sømna»-holdningen er skyggesiden av den ellers så positive patriotismen og sammenholdet i Sømna. Også Brønnøys lillebrorkommune må tåle at politikk og administrasjon ses på med et granskende blikk. Dersom Sømna skal ha en framtid som egen kommune, så må det være et sted med takhøyde til å diskutere problemstillingene som oppstår som følge av små forhold og et sted hvor kritisk journalistikk ikke kritiseres, men ønskes velkommen.

På dette området sender rådmann og ordfører signaler i feil retning. Når de understreker at prosessen er «åpen og etterrettelig» så er det vel ikke noe galt i å skrive om den? Kanskje det til og med er behov for det, når de to skriver at «Saken har flere dimensjoner, og vi vet ikke hvor og hvordan den lander.» Brønnøysunds Avis bidrar gjerne til at saken hentes ned fra dimensjonene og går inn for landing. Det er i alles interesse.