Kjørte onsdag morgen litt over kl 08.15 fra min bolig i Storgata 54 ut av byen.

I Valsvingen ble jeg stoppet av en kø biler foran meg i kjørebanen.

Forstod etter hvert at dette hang sammen med skolestart på Salhus skole.

Køen sneglet seg i rykk og napp og stoppet etter hvert som noen passerte de to fotgjengerovergangene ved Salhus skole, eller når noen av bilene i samme køen som jeg kjørte i, slapp over motgående kjørebane og inn på parkeringen foran Salhushallen for å slippe av sine barn.

Fikk god tid til å studere trafikkbildet. Hele tiden gikk en jevn strøm av biler i sørlig retning og hindret nordgående trafikk i å svinge til venstre. Jeg var ikke forberedt på hvor mange barn som i alle fall denne dagen ble fraktet til skolen i privat bil i samme kjøreretning som meg

La også merke til ei mor som leide et barn i hver hånd. Hun gikk i grøfta fra vis a vis Dyreklinikken og til fotgjengerovergangen. Tydelig at hun var usikker på sine muligheter som myk trafikant.

Ei snarlig løsning på disse trafikale forhold må skje.

Her må veibanen utvides med avkjøringsfiler i begge retninger slik at gjennomgående trafikk ledes forbi knutepuktene og gang- og sykkelsti forlenges så langt det er boliger sør mot Trælvikosen.

Forøvrig vil jeg helst ikke tenke på:

Hva med utrykningskjøretøy i dagens trafikksituasjon fem morgener i uka i skoleåret?

Om det så bare kritisk tidsrom er 15 minutter?

Bjørnar Torgersen

Bjørnar Torgersen Foto: Jøran Horn