Det er svært urovekkende at mange elever bruker Chat GPT til å jukse på innleveringer og prøver. Både elever og lærere mangler kunnskap til å bruke det som et godt verktøy i skolen.

For snart ett år siden gjorde Chat GPT sitt inntog i norske skoler. Det er kunstig intelligens som kan produsere tekster. Mange elever var raske med å ta det nye verktøyet i bruk i innleveringer, mens de aller fleste lærere ikke helt forstod hva som traff dem. Plutselig leverte elever som tidligere mestret norsk tekstskriving på i beste fall middels nivå, tekster som stod til høy måloppnåelse.

Vanskelig å bevise

Det er få eller ingen måter å gå elevene «etter i sømmene» for å sjekke om de har brukt Chat GPT. For det første er det vanskelig å bevise. For det andre kan elevene be om å få skrevet tekstene sine med noen små feil, slik at lærerne ikke kan hevde at teksten er skrevet av kunstig intelligens. Dermed er det vanskelig å avsløre at de har brukt verktøyet til å skrive tekstene for seg. Det blir ord mot ord.

Situasjonen for mange lærere i den videregående skolen i dag er at vi har fått ei stor utfordring på grunn av Chat GPT. Mange lærere, meg selv inkludert, har ikke nok kunnskap til å ta i bruk denne forholdsvis nye kunstige intelligensen som et godt verktøy i undervisningen. Kanskje man også kan hevde at mesteparten av elevene heller ikke utnytter denne nye, digitale ressursen slik de burde. Erfaringsmessig bruker nemlig elevene Chat GPT primært til å skrive tekster slik at de slipper å gjøre det selv, og det er rett og slett å jukse. Det er svært problematisk og urovekkende at det nettopp er dette elevene bruker det til.

Er det noe de aller fleste elever i skolen i dag trenger, så er det skrivetrening. De trenger absolutt ikke et verktøy som gjør skrivingen for dem. Det de trenger, er å lære seg å bruke dette verktøyet på en god måte slik at de samtidig lærer noe, hvis det i det hele tatt er mulig at dette lar seg gjøre i språk- og norskfagene. Men dette mangler både elever og lærere uansett retningslinjer for.

Blandede signaler

Da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) uttalte seg om saken tidligere i år, omfavnet hun den nye, digitale oppfinnelsen og antydet at å motarbeide den nye utviklinga på dette området er bakstreversk og gammeldags av lærerne. Ut på vårparten bestemte imidlertid Udir at eksamen på videregående skoler skulle gjennomføres med stengt nett for å nettopp unngå bruk av kunstig intelligens. Dette gir i beste fall blandede signaler til lærere som står i disse utfordringene hver dag.

Mange lærere får til å bruke Chat GPT på en god måte i undervisningen, og det er kjempeflott. Imidlertid er det minst like mange lærere som strever.

Lærere står alene i jobben om å få inn ny teknologi og kunstig intelligens i undervisningen. Vi i Utdanningsforbundet mener derfor at både regjering og skoleeier må komme på banen for å sikre at kunnskap om ny teknologi kommer elever og lærere til nytte. Og det må gjøres snarest, for denne utviklinga går som kjent veldig fort.

Marianne Uteng

Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Nordland