Nok en gang er svangerskapsomsorgen i hardt vær, etter en strabasiøs sommer. Jordmødre og gynekologer sliter seg ut i en evig kamp om midlene i helseforetakene.

Jeg har alltid følt meg godt ivaretatt og trygg under fødsel, selv da fosterlyden falt kraftig under min første fødsel, og jordmødrene trykket på den store røde knappen. Fra jordmødrene trykket på akuttknappen tok det kirurger i verdenstoppen ti minutter å forløse barnet med keisersnitt, hele veien klarte de også å trygge meg. Min førstefødte ble tatt med hastekeisersnitt, men jeg følte meg aldri redd for mitt eller barnets liv. Jeg og barnet ble nøye monitorert, og da det ble seriøst viste jordmødrene, gynekologene og kirurgene en ro og kyndighet som det står respekt av.

Mitt tredje barn ble født 3. juni i år. Vi hadde verdens fineste jordmor sammen med oss fra start til slutt, og da hun stemplet ut kl. 23 den kvelden sto hun på 8 timer overtid. Denne jordmora skulle på jobb igjen kl. 07 morgenen etter, det sier seg selv at det ikke er bærekraftig. I utgangspunktet kunne hun tatt skoene sine og gått da skiftet var ferdig, men det gjorde hun selvfølgelig ikke. Fødeboom den helga, sykemeldinger i staben og generell lav bemanning, førte til at hun gikk åtte timer overtid. Slikt overtidsarbeid kan, og vil, på sikt gå ut over sikkerheten til de fødende. Jordmødre blir pushet til det ytterste i en tid hvor helseforetakene skal spare penger på bemanningssituasjonen.

I en rapport fra helsedirektoratet fra 2020 fremkommer det at det er stor mangel på jordmødre og at en underfinansiert fødselsomsorg gir store utfordringer når det gjelder kvaliteten på fødetilbudet i Norge.

Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet ønsker å satse på fødetilbudet ved å styrke bemanningen, og å bedre finansieringen. Målet er at alle fødekvinner skal få én-til-én oppfølging fra jordmor.

Kvinner har krav på å føde i trygge omgivelser uansett hvor de bor. De skal ha kyndig jordmor og legehjelp under fødselen som har tilstrekkelig tid og omsorg til hver enkelt fødekvinne. Fødeavdelingene rundt om i landet er alltid litt ekstra travle om sommeren, dette er en kjent sak. Situasjonen er den samme år etter år, svaret på den kan ikke være å nedbemanne i fellesferien, jordmødrene fortjener skikkelige arbeidsforhold og fødekvinnene fortjener en trygg fødsel. For å få til alt dette må vi politikere prioritere å utdanne flere jordmødre, ansette flere jordmødre og sikre fødeavdelingene tilstrekkelig finansiering.

Vi er gudegitte disse nydelige menneskene som guider barna våre trygt inn i denne verdenen, det minste vi kan gi de er levelige arbeidsforhold med tilstrekkelig bemanning, bakvakt, vikarer i tilfelle sykmeldinger og et godt team de kan samtale med før, under og etter fødsel.

Jeg var heldig da min førsteføde skulle ankomme denne verdenen, i føde-Norge burde man slippe å basere seg på flaks for hvorvidt det går bra under fødsel eller ikke.

Sandra Tønne

3.-kandidat Nordland Ap fylkestinget