Den danske «smykkeloven» skaper bølger også her i landet.  Den nylig vedtatte loven betyr at dansk politi kan beslaglegge kostbare gjenstander og pengebeløp på over 10.000 danske kroner i verdi fra asylsøkere, slik at de betaler for eget opphold. Gifteringer og andre eiendeler med affeksjonsverdi er unntatt, dersom eieren gjør rede for dette.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland fastslår at konfiskering av privatpersoners eiendom bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Loven er også blitt kalt uverdig. Flere har trukket parallellen til jødene som ble fratatt verdisakene da de ankom til dødsleirene, og selv om dette er noe annet, så har sammenligningen symbolsk verdi.

Erna Solberg illustrerer at regjeringspartiene har ulikt menneskesyn når hun klokelig påpeker at man ifølge flyktningekonvensjonen kan være rik og forfulgt. Etter hvert forventer man naturligvis at nye landsmenn forsørger seg selv etter evne, slik man også gjør det av «gamle» nordmenn. Men å strippe folk for verdisaker på grensen er uverdig.

Danmark har kanskje tatt ledertrøyen i Vest-Europa når det gjelder å gjøre landet sitt uattraktivt for asylsøkere, men det betyr ikke vi aller andre skal melde oss på i konkurransen om mest mulig uverdig behandling av mennesker.

Matti Riesto