Det er fortsatt uvant å ha ham som minister, men like før helgen gjorde faktisk Per Sandberg noe han fortjener klapp på skulderen for. Som fiskeriminister har Fremskrittspartiets bråkebøtte nå, sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen, sørget for at antall vernede korallrev langs Norskekysten ble mer enn doblet – fra ni til nitten.

Blant områdene som nå får særskilt beskyttelse mot bruk av redskap som slepes under fiske er Trænarevet. Bakgrunnen for vernet er revenes viktige rolle for yngel og småfisk. Derfor støtter også fiskerne verningen. Heller ikke de er interessert i et fiske som ødelegger ressurstilgangen på lang sikt.

Det er likevel ikke grunn til å la dette bli en hvilepute. Ifølge Naturvernforbundet kan så mye som to tredeler av norske korallrev være ødelagt allerede. Dermed bør man sete fart på arbeidet med å verne flere korallrev. I tillegg er det kommet forslag om vern av iskanten i Arktis, som har betydning for loddebestanden, og dermed også torsken.

FNs naturtoppmøte i Nagoya satte et mål om at 10 prosent av havet skulle være vernet, og det er et fornuftig mål. Korallrev-verningen er et eksempel på at når dette gjøres med fornuft, så bygger det opp om ressursutnyttelsen i de øvrige havområdene.

Matti Riesto