Forskningsinstituttet Nofima kom nylig med en rapport som viser verdiskapingen innen havbruk.

Her i Brønnøy er det 68 sysselsatte i havbruksnæringen, dette omfatter lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, samt sesong- og deltidsarbeidskraft. Rapporten fra Nofima omfatter ikke ansatte i leverandørindustrien.

Du tenker kanskje at 68 sysselsatte er mange? Vel, lille Leka og Bindal har henholdsvis. 82 og 99 sysselsatte i næringen. Vevelstad kan vise til hele 45 personer som er sysselsatt i næringen. Dette er kommuner som gjennom sin planlegging og oppfølging politisk ser vekstmuligheter.

Så har de da heller ikke flere hundre statlige arbeidsplasser å lene seg på.

Kommunedirektøren har ved gjentatte anledninger understreket viktigheten av å ha havbruksinntekter.

I Høyre er vi helt enige og vi ønsker vi at flere skal sysselsettes innen havbruk. Flere sysselsatte betyr flere innbyggere og dermed økte inntekter til kommunen gjennom overføringer og skatteinntekter.

Vår egen Ørjan Moe spurte i høst alle partier i formannskapet (i folkemøtet på Nordhus) om deres holdning til havbruk og utsiktene til økte inntekter ved å være mer positivt innstilt til nye lokaliteter.

Responsen var laber. Her var det mye tja og indirekte nei.

Janitha O. Singdahlsen i Høyre var tydelig med sitt ja. Frode Granås i Ap var en «positiv tviler» til flere lokaliteter. Blant de andre partiene var det liten eller ingen entusiasme å spore.

Etter Høyres oppfatning har Brønnøy seg selv å takke. Det er vår vurdering at nei-partiene innen havbruk etter lokalvalget er blitt styrket. Det store flertallet av velgerne i Brønnøy har gitt sine stemmer til partier som i utgangspunktet ikke ønsker nye lokaliteter til havbruk.

Sånn ble det, og det må kommunen ta konsekvensen av.

For lite inntekter fra Havbruksfondet gjør det nødvendig å kutte i tjenestetilbudet.  Nedlegging av Nordhus skole/ny skolestruktur og fjerning av krisesenteret er direkte konsekvenser av at det ikke er nok penger til å opprettholde de tilbudene vi ønsker.

For et drøyt år siden var Brønnøy Høyre bekymret for konsekvenser over å si nei til nye lokaliteter, og at det koster å si nei.

Bekymringene fra den gangen er forsterket, mest fordi vi ser at ny posisjon ikke er fokusert på å skape nye inntekter til Brønnøy.

Rune Moe, partileder Høyre

Janitha O. Singdahlsen, Høyre

Tore Tveråmo, Høyre

Ørjan Moe, Høyre

Andrea Dahl Larssen, Høyre