Fylkestingsgruppa i Rødt Nordland fordømmer all vold og angrep mot sivile. Israels overgrep mot det palestinske folket i Gaza må ta slutt. Vi ber regjeringa om å tydelig gå mot Israels beleiring av Gaza. Over 5000 mennesker er drept på et par uker. Om lag 2000 av disse var barn, og antallet øker for hver dag. Vi er vitne til et pågående folkemord. Bombing av sivile og en blokade som stopper vann, mat og medisiner til 2,3 millioner mennesker i Gaza er krigsforbrytelser. Innbyggerne på Gaza står uten noen fluktmuligheter, i det som regnes som verdens største utendørs fengsel.

Fylkestingsgruppa i Rødt Nordland ber regjeringen om å vurdere umiddelbare sanksjoner mot Israel. Dette er ikke en konflikt mellom to likeverdige parter, men mellom et okkupert folk og en okkupant. Israel har systematisk okkupert, utrenset og undertrykt det palestinske folket i over 75 år.

Det er 30 år siden Osloavtalen ble inngått, og situasjonen for palestinere forverrer seg for hver dag. Undertrykkelse, blokade, vold, rasisme og apartheid er hverdagen under den israelske okkupasjonen. Dette er bakteppet for dagens alvorlige situasjon.

Fylkestingsgruppa i Rødt Nordland stiller seg solidarisk med de undertrykte. Som Kåre Willoch en gang uttalte: «Når overgriperne skaper ekstremister blant de undertrykte brukes det som bevis på at undertrykkelsen var berettiget. Når de undertrykte reiser seg, understreker man undertrykkernes rett til å forsvare seg». Disse ordene passer godt for dagens situasjon.

Vi støtter palestinernes krav om frihet, om retten til å leve et liv uten okkupasjon, og deres rett til å gjøre motstand. Palestinere har rett til selvforsvar mot en okkupasjonsmakt på samme måte som ukrainere har i kamp mot Russlands okkupasjon. Også en motstandsbevegelse er bundet av folkeretten. Fylkestingsgruppa til Rødt Nordland understreker at alle angrep på sivile er uakseptable.

Det haster å få på plass en politisk løsning som gir grunnleggende rettigheter til palestinere. Både palestinere og israelere har krav på trygghet. Fylkestingsgruppa til Rødt Nordland forventer at norske myndigheter ikke lenger aksepterer at Israel går fri fra straff, og at Norge er like prinsippfast mot israelske menneske- og folkerettsbrudd som vi er mot tilsvarende fra Russland i Ukraina.

Fylkestingsgruppa til Rødt Nordland ber om at:

– Regjeringen jobber for en umiddelbar stans av alle militære angrep mot Gaza og Vestbredden.

– Norge sender humanitær bistand til Gaza, og jobber for å opprette flere humanitære korridorer for å fasilitere de humanitære behovene. Blokaden av Gazastripen må oppheves.

– Norge arbeider for en internasjonal boikott av Israel og tar initiativ til FN-sanksjoner mot Israels folkerettsbrudd

– Regjeringen anerkjenner at Israel er skyldig i forbrytelsen apartheid, og at regjeringa fremmer krav om FN-gransking av Israels apartheidforbrytelser.

– Norge støtter Den internasjonale straffedomstolens etterforskning av israelske krigsforbrytelser, humanitærretten og menneskerettighetene.

– Norge tar en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gaza-krigene.

Per-Anton Nesjan

På vegne av Rødts fylkestingsgruppe