Juli neste år tildeles nye kontrakter for ambulanseflytjenesten, anbudene legges ut i vår.  Helse Nord sier at saken fortsatt er til vurdering, men pilotene ved basen i Brønnøysund skriver i et leserbrev at de allerede vet nok til å slå alarm.

Ordfører Johnny Hanssen snakket med Helse Nord like før helgen, og der ble det bekreftet at helseforetaket vurderer endringer når det gjelder flytype, beredskap og beredskap på nattestid. Brønnøyordføreren har også fått signaler om at man skal gå fra to til tre helikoptre samt at ambulanseflyet ses på som en del av tilbudet i Nord-Norge, ikke bare Sør-Helgeland.

Det er signaler som gjør at man må være på vakt. Det er ikke mange årene siden ambulanseflyberedskapen ble reddet i siste liten etter en mangeårig kamp.

Veien er lang framover, men ordfører og regionrådet gjør rett i å være tidlig ute og på vakt i denne saken. Sør-Helgeland har gang på gang vært nødt til å kjempe for ambulanseflyet, og det ser ut til at vi nå igjen er nødt til å fortelle beslutningstakere at dette flyet er en livsviktig del av vårt helsetilbud. Sør-Helgeland mangler sykehus, og vi har sårbare kommunikasjoner til våre nærmeste sykehus. Nettopp derfor er det viktig at vi har en god beredskap på helikopter- og flyambulanse. De redder liv når det er alvor.

Matti Riesto