Mandag skal kommunestyret i Brønnøy avvikle nettmøte, og der skal de si sin mening om hvorvidt de skal avlyse sine oppsatte møter inntil 24. juni og gi formannskapet fullmakt til å ta avgjørelsene. Det har vært diskutert å utvide formannskapet, men det står det ingenting om i innstillingen som er lagt fram.

Intensjonene er kanskje gode, for det trengs raske beslutninger i disse dager, men det er likevel en dårlig idé å la koronaen sette nesten tre fjerdedeler av de folkevalgte ut av spill. Det representerer en innsvevring av demokratiet, og det skal vi verne om. Også i krisetider.

Det argumenteres med at det er vanskelig å ha nettmøter med så mange, men erfaringene med dette spriker, det handler også om trening og vane. Å ha et møte med rundt 30 deltakere er ingen umulighet i våre dager, stadig flere av oss blir flinkere til å fungere sammen på denne måten i disse dager. Kommunestyret i Brønnøy har vært utrustet med nettbrett i mange år nå og bør være i stand til å få til effektive møter på denne måten - slik de andre kommunestyrene på Sør-Helgeland legger opp til.

Dersom det trengs konkrete hastevedtak kan disse delegeres til formannskapet eller behandles i godt forberedte telefon - eller nettmøter, men en generell vingeklipping kommunestyret i alle saker er en uting i et demokratisk samfunn.

I tillegg til det ovennevnte, som er viktig nok i seg selv, er det i Brønnøy en spesiell situasjon for tiden. Rådmannen har omorganisert uten at saken har vært politisk behandlet, og det er sannsynligvis i forbindelse med dette at en ansatt har sendt inn varsel om rådmannen. Meningene er mange blant de ansatte i kommunen, og de største fagforbundene har bedt kommunestyret ta ansvar som arbeidsgiver.

I denne situasjonen blir det enda viktigere at vedtak er bredt forankret, at alle de folkevalgte er med på å ta ansvar og får sagt sin mening. Derfor er ikke dette tiden for å begrense demokratiet - det er tiden for å bruke det.