Vi har opplevd pilotmangel på ambulanseflyene, og i helgen var det teknikernes tur til å erklære seg uskikket til å arbeide etter at de hadde fått budskapet om at de kan miste jobben når svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance overtar anbudet neste år. Mandag var ett ambulansefly tatt ut av tjeneste på natt, ett på dagtid og i tillegg ett ute i fire timer. Det er ikke rart at både leger og folk flest roper varsko om tilstanden på tjenesten.

Ambulanseflykrisen handler om at vi må få et godt nok tilbud, men den er også politikk og ideologi. Via anbud prøver man å sikre tjenester til best mulig pris. Til nå har dette fungerte godt, det er stort sett firmalogoene som har vekslet med jevne mellomrom, mens piloter har skiftet arbeidsgiver. Denne gangen har det ikke gått så bra. Så langt har tolv piloter sagt opp sine stillinger i Lufttransport for å søke seg over til andre arbeidsgivere enn det svenske firmaet som overtar driften av ambulanseflyene om 14 måneder. Det vi nå ser, er at anbudssystemets svake sider eksponeres: Svenske Babcock SAA skal overta et anbud som Lufttransport AS har hatt i Norge i 25 år.

Helseminister Bent Høie har vist stor interesse for saken, men det kreves mer enn det. Han må rett og slett sørge for at alle i Norge skal kunne føle seg trygge dersom de har behov for ambulanseflytransport. Akkurat nå ser vi at en del av infrastrukturen i Helse-Norge forvitrer foran øynene våre, og vi har så langt ikke sett noen tiltak som gjør oss sikre på at vi har en forsvarlig luftambulansetjeneste fremover.

Det må vi ha, og den skal ha den kvaliteten som er nødvendig for å sikre et forsvarlig tilbud. Legeforeningene i Troms og Finnmark har krevd at kontrakten med Lufttransport AS videreføres inntil man er sikker på at svenskene kan levere. Det er ikke urimelig.

Ap, Senterpartiet og SV krevde mandag at Høie redegjør for situasjonen i Stortinget. Det er helt på sin plass. At militærhelikoptre settes inn som et krisetiltak er vel og bra, men det viser også det prekære i denne varslede krisen. Høie må få en sjanse til å få systemet til å virke, hvis ikke må han lytte til kritikerne og la luftambulansetjenesten bli drevet av det offentlige igjen.

Samtidig må vi skille skitt fra kanel i den debatten som nå går. Å svartmale den svenske leverandøren som uskikket til å operere under norske værforhold er ikke saklig. Den nye operatøren må få en sjanse til å vise at de kan. Men i mellomtiden må man gjøre alt man kan for å sikre denne livsviktige del av helsetilbudet.

  • I en tidligere versjon av denne lederartikkelen fremgikk det at seks fly var ute av drift mandag. Dette opplyser Helse nord om at ikke er tilfellet. Det riktige er ifølge kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse nord at ett fly var ute av drift på natt, ett på dagtid og ett ute i fire timer på dagtid mandag. Dette er rettet.