Takk – fra Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019

foto