Oljenedturen er over oss. Januartallene viser at Brønnøy har en ledighet på 4 prosent, fulgt av Sømna (3,3 %), Vega (2,6 %), Vevelstad (2,5 %) og Bindal (1,7 %). En trøst er det at flere deler av landet er hardere rammet. Der oljeoppturen har vært størst, er også nedturen brattere.

Samtidig er det en ny situasjon å måtte forholde seg til ledighet etter mange år med økonomisk opptur. Det er ikke mange år siden det var rift om arbeidskraften, nå er arbeidsledighet et reelt problem. Spørsmålet er hvor lenge dette varer. De første ekspertene har nå signalisert at de øyner slutten på oljenedbemanningene, men kuttene har allerede påvirket mange andre bransjer.

Det er i tider som dette at Sør-Helgeland også må prise seg vel for at vi har flere bein å stå på: jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk, turisme, og sist, men ikke minst Brønnøysundregistrene. Forrige uke underskrev Brønnøysundregistrene en intensjonsavtale med registermyndighetene i de øvrige nordiske landene. De skal samarbeide og lære av hverandre innen digital infrastruktur og digitalisering av offentlig sektor. Samtidig arbeides det med å utvikle «nye Altinn». De løftene som tas på dette området bidrar til å holde Altinn og Brønnøysund i lederposisjon på digitalisering, og det er verdiskapning som gir lokale ringvirkninger.

Matti Riesto