Brønnøy Næringsforums ferske analyse ser på ringvirkningene av å få utvidet rullebanen ved Brønnøysund lufthavn til 1.600 meter, slik at den kan ta ned flytyper med opptil 160 seter. Det gjør det også mulig å ta imot jetflyene som Widerøe nå kjøper.

Analysen forutsetter at dette gir regionen tilgang til et chartermarked som omfatter rundt 300 millioner mennesker. Basert på at man utvikler tilstrekkelig med profesjonelle turismetilbud til dette markedet og at man investerer 2,1 milliarder kroner i overnattingsmuligheter, så konkluderer analysen med at man har store muligheter. Sett i et perspektiv på 10–15 år anses det at dette kan gi Brønnøysund 300-400 nye arbeidsplasser, mens det øvrige Sør-Helgeland og naboregionene kan få 600-800 nye arbeidsplasser.

Dette er store tall, og tankene går til debatten som oppsto da det i 2013 ble lagt fram tall om at Skarv-feltet hadde gitt ringvirkninger på 2 milliarder kroner i investeringer i Brønnøy. Det var basert på «direkte og indirekte ringvirkninger», slik også denne flyplassanalysen er. Debatten den gang og tallene som kommer fram i Brønnøy Næringsforums analyse tyder på at det er mye som kan plasseres inn under dette begrepet.

For opptil 1.200 turismearbeidsplasser på 15 år er høye tall, så høye at man må minne om at slike framtidsanalyser alltid har et visst element av «tenk på et tall». Man kan sammenligne seg med andre, bruke statistikk og mye annet, men det er «vanskelig å spå, spesielt om fremtiden», som det heter.

Sett utenfra virker det som om ringvirkningsanalysen først og fremst skildrer et slags «best case scenario». 1.200 arbeidsplasser er rundt dobbelt så mange som arbeider på Brønnøysundregistrene. Dette fordrer en nærmest eksplosiv vekst i turismen.

Og det er mange hvis her. Hvis man bygger ut overnattingstilbud i stor stil, hvis man bygger ut et profesjonelt turismetilbud og hvis etterspørselen etter opplevelser fortsetter å stige. Anslagene på totalt 900 til 1.200 synes å være i overkant. Det er ikke mange steder som kan vise til slike økninger på 15 år. Analysen forutsetter at vi blir det nye Nord-Finland eller Tromsø, med sine vinterturisme-boom.

Mye skal gå bra dersom vi får en utvikling som dette. Ringvirkningsanalysen blir først og fremst noe å strekke seg etter. Spørsmålet nå er hva det koster å oppnå noe i retning av dette. Og hvem skal betale det? Ringvirkningsanalysen er et steg på veien for å finne ut mer om det.

Matti Riesto

Merk: Brønnøysunds Avis beklager at tallene om jobbvekst i og utenfor Brønnøysund ble forvekslet i papirutgaven. Det er korrigert her.