Vi blir sinte, vi gråter, vi blir rystet – mange følelser skyller innover oss når vi uke etter uke, måned etter måned er vitne til hva det ukrainske folket blir utsatt for. Et overgrep av verste sort på alle tenkelige måter utøves av den østlige naboen. Mange har uttalt seg vedrørende selve krigføringen, den organiserte bruken av våpenmakt, med min hilsen vil dreie seg om hvordan vi som mennesker i én og samme verden tar vare på hverandre.

Jeg vil trekke frem viktigheten av at vi alle forstår omfanget og følgekonsekvensene av krigen mot Ukraina. Arnulf Øverlands udødelige ord «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» er selve kjernen i hva som er i spill. Angrepet som ble igangsatt for om lag et år siden, var et angrep på oss alle, på demokratiets grunnprinsipper. På lik linje med vårt land er Ukraina er en demokratisk, suveren stat, og angrepet var, og er, helt uberettiget! Vi kan aldri, vi skal aldri tolerere denne form for overgrep vi nå er vitne til.

Vi som befinner oss fysisk langt borte, i et fredelig samfunn, kan ikke fullt ut forstå den lidelse det ukrainske folket nå kjenner på kroppen. En sak er at mange har mistet alt de eier, og har opplevd at deres hjem er totalt utslettet. Det som smerter langt mer er tapet av familiemedlemmer, nære venner og i noen tilfeller hele nabolaget. Det er så uhyrlig at mange har problemer med å ta denne beksvarte situasjonen innover seg. Vi som aldri har kjent krig på kroppen, eller vært i nærheten av krig, forstår ikke situasjonen fullt ut, men vi forstår smerte, vi forstår maktesløshet og vi forstår behov for trygghet og hjelp. Derfor er det godt å se at hjelpen fra utallige land øker, og bosettingen av ukrainske flyktninger pågår for fullt. Det er medmenneskelighet i praksis.

For kort tid siden hadde NRK et innslag med klipp fra krigens grusomheter gjennom året vi har lagt bak oss, i kombinasjon med Emma Steinbakkens fremførelse av «Brothers in Arms» akkompagnert av KORK. Jeg er sikker på at dette innslaget berørte alles hjerter. Mange land har gjennom ord og handling tydelig vist en klar støtte til Ukraina. Det må vi alle fortsette med!

Kjære alle ukrainske flyktninger – varmt velkommen til oss! Vi har, og skal fremover, etter aller beste evne ta vare på dere, støtte dere og hjelpe dere videre.

Torhild Haugann

Ordfører