Nok en gang må det brettes opp ermer og kjempe for noe som betyr så utrolig mye for lokalbefolkningen og barna på Torgøyan. Her er vår mening om hele denne situasjonen. Vi begynner å bli ganske lei av å føle påkjenningen av mange år bak i tid om nedleggelse av skolen. Dette er ikke første gangen, for det har skjedd før at Nordhus blir nevnt når kommunen mangler penger på budsjettet sitt og må spare inn. Vi føler at det er vi som er den økonomiske byrden.

Alle barneskoler skulle vært fredet for slike økonomiske handlingsforslag, når man vet hvor viktig de er for et nærsamfunn. Både for barnas læring og som et samlingspunkt både i skoletiden og fritiden. Forskning sier at læringsmiljøet er bedre på små skoler med mindre antall elever per lærer. Kvaliteten øker på undervisningen. Hva er kvalitet? Jo, det er blant annet voksne som ser barna og støtter dem. Relasjonskvalitet er kanskje den viktigste betydningen for barnas læring - de føler seg sett, hørt og føler seg trygge. På Nordhus skole har elevene trygge rammer og forutsigbarhet. Og relasjonskvaliteten er allerede bygget.

På de resterende skolene i kommunen tror vi også relasjonen er bygget, og det er synd å måtte ødelegge dette for elever. Ved å røre skolestrukturen må de starte på nytt med nye lærere, større klasser, kanskje venner ikke får gå i samme klasserom. Dette kan for noen være veldig stor utfordring og føre til skolevegring.

Noe annet vi også reagerer veldig på er at i en setning foreslåes skolen å nedlegges og i neste forslag ønsker man å bygge kulturhus/ruste opp samfunnshuset. Vær så snill å være litt fornuftig i dette! Når det ikke er penger å bruke - må man spare! Første prioritet er at kommunen setter barna først i rekke og lar de beholde skolen(-e) i sitt nærmiljø som føles trygt og godt.

I nærmiljøet på Toft ligger også et kjempegodt idrettsanlegg som er bygget opp av ildsjeler og dugnad ved god hjelp av sponsorer. Dette er noe barna har stor glede av både i skoletiden og fritiden. Hele idrettslaget Sport Torghatten kan komme til å oppløses hvis ikke skolen bevares og idrettstilbud som bare finnes på Nordhus, kan forsvinne. Hvis dere vil ha folkeøkning i kommunen, så la skolen(-e) være slik som de er i dag. Alt er ikke penger, men mye går på trivsel og bolyst. Nå er Torgøyan og Mosheim regulert for vekst og bygging. Det er faktisk ikke plass i byen for alle som bor i Brønnøy kommune og det er heller ikke alle som vil bo i sentrum. Folk vil heller ikke bosette seg på «feil side av brua» for å få seg jobber, når de må kjøre til byen for å levere i barnehage eller SFO. Og på ettermiddagen ta samme kjørerute for å hente barna. Så drar de hjem for å få resten av ettermiddagen til å gå rundt med middag og fritidsaktiviteter, som vil si at de må ta kjøreturen til byen igjen, da det ikke vil være noe fritidstilbud «på feil side av brua».

Vi er to familier som nå har vurdert å flytte fra kommunen hvis skolestrukturen røres, fordi vi nå begynner å se oss lei av håndteringen av økonomien og igjen vurderer å legge ned Nordhus skole. Vi ønsker en kommune som er trygg å bo i, der vi slipper å bekymre oss for våre barn sin framtid ved å igjen måtte kjempe for å opprettholde skolen de trives på.

La barn være barn - det er tross alt fremtiden vår!

Mvh bankende foreldrehjerter for barna,

Monica og Ronny Olsvik

Hege Kristoffersen og Ragnar Olsvik