Torsdag markeres Den internasjonale kvinnedagen i Brønnøysund, med forfatterbesøk og musikk. Det er ikke hvert år dagen er blitt markert, men det er nå andre år på rad at dagen arrangeres med tilreisende foredrag.

På spørsmålet om dagen trengs, så er svaret et absolutt ja. Tallene taler sitt tydelige språk. I politikken er fordelingen blitt jevnere med kvinnelige ordførere i tre kommuner på Sør-Helgeland, men det er ikke mange årene siden det var menn over hele linja. Også arbeidsmarkedet er langt på vei kjønnsdelt, med kvinneovervekt i mange av lavlønnsyrkene. Kvinner gjør også mye omsorgsarbeid som aldri viser igjen i noen skatteliste eller pensjonspoeng.

Med noen få hederlige unntak er næringslivstoppene lokalt menn, menn, menn. Dette gjenspeiler seg også på inntektstallene i skattelistene som Brønnøysunds Avis publiserte i høst: 91 av de hundre som tjente best i Brønnøy i 2016 var menn.

Og bare så det er sagt, vi i mediebransjen er ikke noe unntak: Ser vi på NRK Nordland, Helgelands Blad, Helgelendingen, Brønnøysunds Avis, Ytringen og Namdalsavisa så finner vi fem menn på topp og delt lederskap mellom mann og kvinne i Ytringen, det minste av disse mediene. Med andre ord: Det er stort sett menn som har hatt siste ord om hva du leser i avisen og hvordan det presenteres.

Menn og kvinner trenger ikke være like, men vi skal være likeverdige. De store forskjellene i økonomiske ressurser og i maktposisjoner viser at vi ikke er der ennå. Me too-kampanjen har også avdekket at det i lys av nevnte ulikhet også foregår forskjellsbehandling og belastende oppførsel – fra mild fremmedgjøring og usynliggjøring til rene overgrep. I nettdebatter trakasseres kvinner som har tatt ordet, og på nettet er også såkalt «hevnporno» noe som rammer kvinner hardere, på grunn av forestillinger om «ærbarhet» som fortsatt er knyttet til kvinner i vår kultur.

Det finnes steder i verden som er verre, men det er ingen grunn til å slå seg til ro med at full likestilling og jevnbyrdighet her oppnådd i Norge. Derfor skal vi hylle og bruke den årlige dagen som setter dette på dagsordenen, også på grunn av det aller ferskeste eksempelet: At far ikke får betalt pappaperm når mor er hjemmeværende, student eller ufør. Da får far kun en engangsutbetaling. Dette er pappadiskriminering og et eksempel på at likestillingskampen angår begge kjønn.