En fersk rapport fra velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at Norge manglet rundt 2.550 sykepleierårsverk i fjor. Statistisk sentralbyrå mener underdekningen vil være 28.000 sykepleierårsverk i 2035.

Årsakene er blant annet at mange utdannede sykepleiere arbeider i andre yrker. I tillegg kommer utviklingen med at det blir flere eldre. Dette er utfordringer vi må løse, for omsorg og pleie er som oppgaver for lengst flyttet over på det offentlige. Delvis handler det om å tilby flere heltidsstillinger, men det er ikke nok alene.

En del av løsningen er å bruke nye landsmenn som ressurs. Brønnøy er en av kommunene hvor de har hatt praksis som helsearbeidere. Språk- og kulturutfordringer finnes, men det er en god måte å få en start i arbeidslivet på - en start som for noen kan føre til et yrke.

En annen ressurs som kan bidra til å løse floken, er mannlige sykepleiere. Det er fortsatt en stor overvekt av unge kvinner som starter på sykepleierskolen. Ved å rekruttere flere menn, kan det bli flere sykepleierstudenter. Oljebransjen kutter, og arbeidsledigheten er høyere blant menn enn hos kvinner i Nordland. En trygg jobb i pleie og omsorg vil være et alternativ for noen. Men erfaringsmessig må status og lønn opp for at menn skal velge yrket. Det har også dagens sykepleiere fortjent.

Matti Riesto