Nylig har en fått vite at avtalen med UNN Harstad om overgrepsmottak i Vesterålen/Lofoten, har blitt sagt opp av Nordlandssykehuset for å spare penger. Dette trer i kraft fra 1. juli 2022. Fra denne sommeren må alle som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, fraktes til Bodø med rutefly. Om en ikke tar helikopter eller fly, vil en måtte reise over 300 km via vei.

Én av ti kvinner søker medisinsk behandling etter overgrep, en tredjedel sier ikke ifra om hva som har skjedd. Det er store mørketall. Om ikke overgrepet er belastende nok fra før, så vil en nå også utsette mennesker som har vært igjennom traumatiske handlinger utført mot dem, for enda mindre kontroll over egen situasjon. Når en har et senter som en kan reise til for å få hjelp, er det ofte helt nødvendig for den utsatte i det å bli ivaretatt og for å sikre bevis. Dette blir forspillet på alle mulige måter når en nå blir tvunget til å reise lange strekninger, enten det er den ene eller den andre veien.

Sjansen for at noen melder ifra om overgrep, vold og voldtekt er allerede små, da det er vanskelig nok å si ifra, anmelde eller tro at det skal gi noen form for resultat, så det er ekstremt viktig at en styrker ofre sin rettssikkerhet istedenfor å svekke den. Statistikk forteller at det er yngre aldersgrupper som blir spesielt utsatt, og det foregår ofte på fest og i situasjoner der offeret følte seg først trygg. Dette gjør det enda vanskeligere når de skal gå ifra en slik situasjon, og rett på rutefly, for å bevare spor og bevis. Både politikere, fagfolk og politiet mener dette vil gå kraftig ut over rettssikkerheten, noe vi er helt enig i!

Ikke nok med at rettssikkerheten til overgrepsutsatte er svak fra før, men nå skal en også svekke den betydelig mye mer for de som bor i Lofoten og Vesterålen, samtidig påpeke at Bodø allerede blir brukt – som om det skulle gjøre saken for Nordlandssykehuset noe bedre. Norge og Nordland har allerede få mottak. Dette synes ikke Rødt Nordland og Rødt som parti er på noen måter greit, og vi nekter å godta at overgrepsofre skal være en salderingspost når en må spare penger!

Camilla Tranås Kristiansen

Fylkestingsrepresentant og styremedlem av Rødt Nordland