Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag inviterte til skogdag i Klokkeråsen på Hilstad. Leder i skogeierlaget Paul B. Hansen ledet seansen med stødig hånd. Skogbruksleder Bjørn Ivar Lamo orienterte overordnet om planer for drift i området Velfjord, Brønnøy og Sømna. Skogbruksleder Stian Valrygg var denne gang på militær øvelse.

Prisnivå og utvikling er alltid et tema som er viktig for så vel skogeiere som entreprenører med flere. Det har vært en merkbar prisøkning for skurtømmer, noe som har fått flere skogeiere interessert i skogsdrifter. Skogbrukssjef Jan Jenssen gikk grundig gjennom de muligheter som kommunen har for tilskudd, samt bruk av skogfond. Det er meget gode tilskuddsordninger i denne regionen for gjenvekstpleie. For nyplanting gis det 50 prosent tilskudd og 100 for suppleringsplanting. Det gis kr 500,- pr dekar i tilskudd for rydding. Gode tilskuddsordninger er det også for bygging av skogsbilveger.  Informasjon om dette ligger på kommunens hjemmeside, og man kan gjerne kontakte Jan Jenssen for hjelp og informasjon.

Et viktig tema som ble tatt opp og diskutert var ny og forbedret tømmerkai i Brønnøysund. Dette prosjektet har fått det meste finansiert, men her bør Brønnøy kommune kjenne sin besøkelsestid og få på plass toppfinansieringen. Veier er også viktig og ble et tema. Det er en del flaskehalser som hindrer at en god del tømmerdrifter blir  tilgjengelig, det være seg bruer eller bare oppgradering av akseltrykk. Det kreves 50 tonn. Paul B Hansen orienterte videre om de muligheter som Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag har for kursing og utsyr som foreningen disponerer, herunder planer for et felles lager. Skogdagen trakk litt over 20 deltagere, flere var innom en stund for en hyggelig prat eller hadde spørsmål  til de som holdt foredrag. En vellykket skogdag inneholder selvsagt bålkaffe og wienerbrød, det ble også pølse i lompe, men ikke minst mye nyttig og hyggelig skogprat.

Bjørn Ivar Lamo

Skogbruksleder

Allskog