Vellykket skogdag i Velfjord

Her er en del av de litt over 20 som deltok på skogdagen i et nydelig høstvær i Velfjord på lørdag. Foto: Privat
Leder i Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag Paul B Hansen ledet skogdagen i tospann med sekretæren. Foto: privat
Skogbrukssjef Jan Jenssen orienterte om de ordninger som er tilgjengelig for skogeiere til planting, rydding med mere. Foto: privat