NM i kommunal bedriftsøkonomi – hvordan ligger Brønnøy kommune i løypa?

foto