Brønnøysunds Avis tok, etter min mening, en kritikkverdig avgjørelse da de publiserte et leserinnlegg hvor oppvekstsjef Knut Johansen ble beskyldt for å ha ordnet en prosjektjobb til sin kone.

For å være tydelig: I leserinnlegg skal det være rom for sterke meninger, både tradisjonelle og utradisjonelle meninger, uansett hvilket politisk eller religiøst ståsted skribenten har.

Men mediene skal være svært forsiktige med å trykke udokumenterte påstander som kan ramme enkeltpersoner.

BA la til grunn for publiseringen at innlegget hadde offentlig interesse.

Onsdag kunne man lese at oppvekstsjefen trekker seg fra stillingen etter at leserinnlegget hadde blitt en belastning for hans familie. Ifølge rådmann Pål Trælvik ble BA før publiseringen informert om at de faktiske forholdene rundt ansettelsesprosessen ikke samsvarte med påstanden i leserinnlegget. Her kommer vi til sakens kjerne, og her er grunnene til hvorfor jeg mener BA gjorde en uansvarlig presseetisk vurdering ved å publisere saken.

  1. Det er redaktøren som har det fulle og hele ansvaret for alt som står i avisen. Det gjelder alt fra annonser til leserinnlegg. Hvis innhold skrevet av personer utenfor avisen retter påstander mot enkeltmennesker eller bedrifter, skal motparten få anledning til å svare for seg.

  2. I det aktuelle leserinnlegget rettes det en alvorlig påstand mot oppvekstsjefen. Og siden BA på forhånd ble informert av rådmannen om at beskyldningen fra skribenten ikke stemte, er det etter min mening meningsløst av BA å publisere innholdet. Konsekvensene ville uansett bare føre til vanskeligheter for to personer, i denne saken, oppvekstsjefen og hans kone.

  3. I et lite lokalsamfunn, hvor avisen opererer som eneste redaksjonelle mediehus, er det særs viktig at avisen ikke underbygger rykter/påstander. BA spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og setter dagsorden, samtidig som de er en plattform for innbyggernes meninger. Når BA setter en løgn på trykk, og spesielt en av slik alvorlighetsgrad, vil det være en påstand som vil dvele ved oppvekstsjefens rykte, selv om det blir bevist at påstanden ikke er korrekt. Slik er det i mindre miljøer, rykter får bein å gå på, uansett om det er sant eller ikke.

  4. Hvis det skal være slik at ”meningsspaltene” skal være fritatt for redaksjonell vurdering, blir det raskt en arena hvor påstander og svertekampanjer får fritt spillerom. Det skal ikke være slik at meningspaltene i en avis skal være et rom hvor man kan sverte andre personers omdømme ved å slenge ut alvorlige, og løgnaktige påstander. Det er BAs ansvar å vurdere innleggene, og eventuelt sjekke om innholdet er sant eller ikke, spesielt hvis skribenten kommer med beskyldninger mot andre. Når vi ser utfallet av denne saken, kan vi fastslå at BA ikke har gjort jobben sin.

  5. Rådmannen fikk anledning til å svare for ansettelsesprosessen i samme papiravis som leserinnlegget sto på trykk. Det er ryddig. Men, når BA på forhånd visste at påstanden i teksten var feilaktig, mener jeg at det ikke rettferdiggjør den presseetiske vurderingen.

I små samfunn jakter lokalavisene saker som inneholder konflikt og har kraft til å skape reaksjon hos leserne. Slike saker kan være vanskelig å finne på mindre steder. Ingenting ville vært bedre for en lokalavis enn habilitets-rot høyt oppe i kommunesektoren. For meg virker det som BA ble blendet av potensialet i denne saken, og overså sitt presseetiske ansvar.

Saker som denne ser man fra tid til annen, både i riksmedia og lokalpressen, noe jeg mener er et stort problem. Jaget etter de ”store” sakene setter hensynet til enkeltpersonen til side.

BA begrunner publiseringen med at innlegget hadde offentlig interesse. Når ble det avisenes ansvar å spre løgner?

Til slutt medførte saken at Knut Johansen valgte å trekke seg fra sin stilling som oppvekstsjef, på bakgrunn av en feilaktig påstand i lokalavisen. Slik skal det ikke være.

For ordens skyld vil jeg meddele at jeg kjenner Knut Johansen og hans famille personlig fra oppveksten i Brønnøysund. Jeg har også jobbet som vikar i Brønnøysunds Avis.

Kristoffer Løkås

Journaliststudent

Oslo

Kristoffer Løkås er journaliststudent i Oslo. Han mener BA har gjort en feilvurdering. Foto: Privat